ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขารวก สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดคงคาราม สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 4  
8 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านวังตายศ สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเนินม่วง สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน