ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) สพป. พิจิตร เขต 2 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ สพป. พิจิตร เขต 2 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน