ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน