ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดวังสำโรง สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) สพป. พิจิตร เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนสิริวัฒนา สพป. พิจิตร เขต 2 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน