สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดป่าเรไร 7 1 1 9 9 2 0 1 11
2 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 6 3 1 10 14 4 1 0 19
3 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 6 1 0 7 10 1 0 0 11
4 วังก้านเหลือง 4 5 2 11 19 1 0 3 20
5 วัดป่าแดง 4 2 2 8 9 1 0 0 10
6 วัดโพทะเล 4 1 1 6 10 1 0 0 11
7 วัดคงคาราม 4 1 0 5 6 0 0 0 6
8 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 4 0 3 7 13 0 0 0 13
9 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 3 4 3 10 13 0 0 1 13
10 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 3 2 3 8 10 1 0 0 11
11 วัดบ้านท้ายน้ำ 3 1 2 6 10 1 0 4 11
12 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 3 1 0 4 6 3 0 0 9
13 วัดบ้านท่านั่ง 3 0 0 3 5 0 0 0 5
14 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 2 3 4 9 16 7 4 0 27
15 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 2 3 2 7 10 2 0 0 12
16 วัดคลองคูณ 2 2 3 7 6 5 0 0 11
17 บ้านโป่งวัวแดง 2 1 0 3 3 2 0 1 5
18 วัดใหม่ดงเจริญ 2 0 2 4 9 5 2 0 16
19 บ้านหนองบัว 2 0 2 4 5 1 0 0 6
20 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 2 0 1 3 6 1 0 4 7
21 วัดหนองน้ำเต้า 2 0 1 3 4 0 0 0 4
22 เยาวชนศึกษา 1 6 2 9 7 6 1 1 14
23 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1 4 3 8 10 3 0 3 13
24 วัดใหม่วังหว้า 1 3 2 6 8 1 0 0 9
25 วัดหนองกอไผ่ 1 3 2 6 6 2 0 0 8
26 วัดชัยศรี 1 3 0 4 8 1 0 0 9
27 วัดวังสำโรง 1 3 0 4 4 6 0 0 10
28 วัดทับหมัน 1 2 1 4 13 2 2 2 17
29 วัดบ้านบางลายใต้ 1 2 0 3 6 0 0 0 6
30 วัดหนองสนวน 1 2 0 3 5 1 0 0 6
31 วัดธงไทยยาราม 1 1 4 6 8 0 0 1 8
32 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1 1 2 4 10 3 0 0 13
33 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 1 1 2 4 5 3 1 0 9
34 สิริวัฒนา 1 1 1 3 4 2 0 0 6
35 วัดหนองสองห้อง 1 1 0 2 5 1 0 0 6
36 วัดบึงน้ำกลัด 1 1 0 2 3 3 0 0 6
37 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1 1 0 2 3 0 0 0 3
38 บ้านบางพล้อยางหลวง 1 1 0 2 2 2 0 0 4
39 เทศบาล 4 1 1 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1 0 3 4 7 2 0 0 9
41 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1 0 2 3 9 2 0 0 11
42 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 1 0 1 2 7 0 0 1 7
43 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1 0 1 2 6 1 0 0 7
44 วัดวังแดง 1 0 1 2 5 0 0 1 5
45 บุรพรัตน์วิทยาคาร 1 0 1 2 3 2 0 2 5
46 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 1 0 1 2 2 2 1 0 5
47 วัดบ้านพังน้อย 1 0 1 2 2 2 0 0 4
48 วัดลำประดาใต้ 1 0 0 1 4 2 0 2 6
49 บ้านยี่มุ่ย 1 0 0 1 4 2 0 0 6
50 วัดวังไคร้ 1 0 0 1 4 1 0 1 5
51 วัดวังตะกู 1 0 0 1 3 1 0 1 4
52 บ้านบึงประดู่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 วัดทับปรู 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 วัดวังเรือน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 เทศบาลทับคล้อ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 วัดเขารวก 0 4 0 4 6 1 0 0 7
57 วัดเขาทราย 0 2 3 5 12 4 0 0 16
58 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 0 2 2 4 10 4 0 0 14
59 เทศบาล 2 0 2 2 4 7 3 0 1 10
60 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 0 2 0 2 3 1 1 1 5
61 บ้านวังแดง 0 1 2 3 5 1 0 0 6
62 สี่แยกเขาดิน 0 1 1 2 10 3 0 0 13
63 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 0 1 1 2 6 3 1 0 10
64 ศรีประสิทธิ์วิทยา 0 1 1 2 6 1 0 0 7
65 ชุมชนวัดสายดงยาง 0 1 1 2 3 0 0 2 3
66 บ้านหนองแขม 0 1 0 1 9 3 1 3 13
67 ดรุณบัณฑิตพิทยา 0 1 0 1 5 5 0 0 10
68 บ้านเนินโพธิ์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
69 ไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 0 1 0 1 2 1 1 3 4
70 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 0 1 0 1 2 0 0 1 2
71 วัดบ้านบางลายเหนือ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
72 วัดวังหว้า 0 1 0 1 1 1 0 1 2
73 วัดคลองข่อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดมะกอกงอ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
75 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 0 0 3 3 6 1 0 0 7
76 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 3 3 2 2 2 0 6
77 บ้านปากน้ำ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
78 ห้วยพุกวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
79 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 2 4 0 0 6
80 วัดไดอีเผือก 0 0 1 1 1 2 1 0 4
81 บ้านเนินม่วง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
82 วัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 วัดพร้าว 0 0 0 0 5 0 1 0 6
84 วัดบ้านห้วยยาว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
85 บ้านเขาพระ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
86 วัดสัตตวนาราม 0 0 0 0 2 3 0 0 5
87 บ้านหนองตะแบก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
88 บ้านวังพร้าว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
89 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
90 บ้านเนินแค 0 0 0 0 2 0 0 0 2
91 วัดบ้านหนองดง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
92 วัดวังหินเพลิง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 วัดบ้านท่าขมิ้น 0 0 0 0 1 3 0 0 4
94 บ้านคีรีเทพนิมิต 0 0 0 0 1 1 0 0 2
95 วัดลำประดาเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 วัดบ้านคลองข่อย 0 0 0 0 1 0 0 2 1
97 เขาพนมกาวหนองนกยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
98 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านวังกะทะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านวังตายศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านเขานกยูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 ราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดต้นชุมแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 วัดบ้านท่ามะไฟ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 วัดวังกระชัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดหนองแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 โถงจื้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 4 1 0 5
109 เทพประทาน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
110 วัดหนองง้าว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
111 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 บ้านหนองจะปราบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 วัดห้วยเรียงกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 วัดเขาส้าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 วังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 104 94 88 286 517 167 25 46 709