สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดป่าเรไร 7 1 1 9 9 2 0 1 11
2 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 6 5 1 12 17 4 1 0 22
3 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 6 1 0 7 10 1 0 0 11
4 วังก้านเหลือง 4 5 2 11 19 1 0 3 20
5 วัดป่าแดง 4 2 4 10 11 1 0 1 12
6 วัดบ้านท้ายน้ำ 4 2 2 8 12 1 0 4 13
7 วัดบ้านท่านั่ง 4 2 0 6 7 1 0 0 8
8 วัดโพทะเล 4 1 1 6 10 1 0 0 11
9 บุรพรัตน์วิทยาคาร 4 1 1 6 7 2 0 2 9
10 วัดคงคาราม 4 1 0 5 6 0 0 0 6
11 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 4 0 3 7 13 0 0 0 13
12 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 3 4 3 10 13 0 0 1 13
13 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 3 3 4 10 17 7 4 0 28
14 วัดวังสำโรง 3 3 0 6 6 6 0 0 12
15 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 3 2 3 8 10 1 0 0 11
16 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 3 1 2 6 7 3 1 0 11
17 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 3 1 0 4 6 3 0 0 9
18 บ้านโป่งวัวแดง 3 1 0 4 4 3 0 1 7
19 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 2 3 2 7 10 2 0 0 12
20 วัดคลองคูณ 2 2 3 7 6 5 0 0 11
21 วัดธงไทยยาราม 2 1 4 7 9 0 0 1 9
22 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 2 0 3 5 8 2 0 0 10
23 วัดใหม่ดงเจริญ 2 0 2 4 9 5 2 0 16
24 บ้านหนองบัว 2 0 2 4 5 1 0 0 6
25 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 2 0 1 3 6 1 0 4 7
26 วัดหนองน้ำเต้า 2 0 1 3 4 0 0 0 4
27 บ้านยี่มุ่ย 2 0 0 2 5 2 0 0 7
28 บ้านบึงประดู่ 2 0 0 2 3 0 0 1 3
29 เยาวชนศึกษา 1 6 2 9 7 6 1 1 14
30 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1 4 4 9 11 3 0 3 14
31 วัดใหม่วังหว้า 1 3 2 6 8 1 0 0 9
32 วัดหนองกอไผ่ 1 3 2 6 6 2 0 0 8
33 วัดชัยศรี 1 3 0 4 8 1 0 0 9
34 วัดทับหมัน 1 2 1 4 13 2 2 2 17
35 วัดบ้านบางลายใต้ 1 2 0 3 6 0 0 0 6
36 วัดหนองสนวน 1 2 0 3 5 1 0 0 6
37 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1 1 2 4 11 2 0 0 13
38 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1 1 2 4 10 3 0 0 13
39 สิริวัฒนา 1 1 1 3 4 2 0 0 6
40 วัดหนองสองห้อง 1 1 0 2 5 1 0 0 6
41 วัดบึงน้ำกลัด 1 1 0 2 3 3 0 0 6
42 ไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 1 1 0 2 3 2 1 3 6
43 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1 1 0 2 3 0 0 0 3
44 บ้านบางพล้อยางหลวง 1 1 0 2 2 2 0 0 4
45 เทศบาล 4 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1 1 0 2 1 5 1 0 7
47 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 1 0 1 2 7 0 0 1 7
48 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1 0 1 2 6 1 0 0 7
49 วัดวังแดง 1 0 1 2 5 0 0 1 5
50 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 1 0 1 2 2 2 1 0 5
51 วัดบ้านพังน้อย 1 0 1 2 2 2 0 0 4
52 วัดลำประดาใต้ 1 0 0 1 4 2 0 2 6
53 วัดวังไคร้ 1 0 0 1 4 1 0 1 5
54 บ้านหนองตะแบก 1 0 0 1 3 2 0 0 5
55 วัดวังตะกู 1 0 0 1 3 1 0 1 4
56 วัดบ้านท่าขมิ้น 1 0 0 1 2 3 0 0 5
57 วัดทับปรู 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 วัดวังเรือน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 เทศบาลทับคล้อ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 วัดเขารวก 0 4 0 4 6 1 0 0 7
61 วัดเขาทราย 0 2 3 5 12 4 0 0 16
62 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 0 2 2 4 10 4 0 1 14
63 เทศบาล 2 0 2 2 4 7 3 0 1 10
64 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 0 2 0 2 3 1 1 1 5
65 บ้านวังแดง 0 1 2 3 5 1 0 0 6
66 สี่แยกเขาดิน 0 1 1 2 10 3 0 0 13
67 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 0 1 1 2 6 3 1 0 10
68 ศรีประสิทธิ์วิทยา 0 1 1 2 6 1 0 0 7
69 ชุมชนวัดสายดงยาง 0 1 1 2 3 0 0 3 3
70 บ้านหนองแขม 0 1 0 1 9 3 1 3 13
71 ดรุณบัณฑิตพิทยา 0 1 0 1 5 5 0 0 10
72 บ้านเนินโพธิ์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
73 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 0 1 0 1 2 0 0 1 2
74 วัดบ้านบางลายเหนือ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
75 วัดวังหว้า 0 1 0 1 1 1 0 1 2
76 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 วัดคลองข่อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 วัดมะกอกงอ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
79 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 0 0 3 3 6 1 0 0 7
80 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 3 3 2 2 2 0 6
81 บ้านปากน้ำ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
82 ห้วยพุกวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
83 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 2 4 0 0 6
84 วัดไดอีเผือก 0 0 1 1 1 2 1 0 4
85 บ้านเนินม่วง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
86 วัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 วัดพร้าว 0 0 0 0 5 0 1 0 6
88 วัดบ้านห้วยยาว 0 0 0 0 3 2 0 1 5
89 บ้านเขาพระ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
90 บ้านเนินแค 0 0 0 0 3 0 0 0 3
91 วัดสัตตวนาราม 0 0 0 0 2 3 0 0 5
92 บ้านวังพร้าว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
93 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
94 วัดบ้านหนองดง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
95 วัดวังหินเพลิง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
96 บ้านคีรีเทพนิมิต 0 0 0 0 1 1 0 0 2
97 วัดลำประดาเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 วัดบ้านคลองข่อย 0 0 0 0 1 0 0 2 1
99 เขาพนมกาวหนองนกยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
100 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านวังกะทะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านวังตายศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านเขานกยูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 ราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 วัดต้นชุมแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดบ้านท่ามะไฟ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 วัดวังกระชัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดหนองแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 โถงจื้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 เทพประทาน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
111 วัดหนองง้าว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
112 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 บ้านหนองจะปราบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 วัดห้วยเรียงกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 วัดเขาส้าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 วังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 123 103 91 317 549 171 25 51 745