สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังก้านเหลือง 19 1 0 3 20
2 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 16 7 4 0 27
3 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 14 4 1 0 19
4 วัดทับหมัน 13 2 2 2 17
5 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 13 0 0 1 13
6 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 13 0 0 0 13
7 วัดเขาทราย 12 4 0 0 16
8 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 10 4 0 0 14
9 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 10 3 0 3 13
10 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 10 3 0 0 13
11 สี่แยกเขาดิน 10 3 0 0 13
12 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 10 2 0 0 12
13 วัดบ้านท้ายน้ำ 10 1 0 4 11
14 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 10 1 0 0 11
15 วัดโพทะเล 10 1 0 0 11
16 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 10 1 0 0 11
17 วัดใหม่ดงเจริญ 9 5 2 0 16
18 บ้านหนองแขม 9 3 1 3 13
19 วัดป่าเรไร 9 2 0 1 11
20 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 9 2 0 0 11
21 วัดป่าแดง 9 1 0 0 10
22 วัดใหม่วังหว้า 8 1 0 0 9
23 วัดชัยศรี 8 1 0 0 9
24 วัดธงไทยยาราม 8 0 0 1 8
25 เยาวชนศึกษา 7 6 1 1 14
26 เทศบาล 2 7 3 0 1 10
27 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 7 2 0 0 9
28 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 7 0 0 1 7
29 วัดคลองคูณ 6 5 0 0 11
30 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 6 3 1 0 10
31 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 6 3 0 0 9
32 วัดหนองกอไผ่ 6 2 0 0 8
33 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 6 1 0 4 7
34 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 6 1 0 0 7
35 วัดเขารวก 6 1 0 0 7
36 ศรีประสิทธิ์วิทยา 6 1 0 0 7
37 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 6 1 0 0 7
38 วัดคงคาราม 6 0 0 0 6
39 วัดบ้านบางลายใต้ 6 0 0 0 6
40 ดรุณบัณฑิตพิทยา 5 5 0 0 10
41 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 5 3 1 0 9
42 บ้านหนองบัว 5 1 0 0 6
43 วัดหนองสนวน 5 1 0 0 6
44 วัดหนองสองห้อง 5 1 0 0 6
45 บ้านวังแดง 5 1 0 0 6
46 วัดพร้าว 5 0 1 0 6
47 วัดวังแดง 5 0 0 1 5
48 วัดบ้านท่านั่ง 5 0 0 0 5
49 วัดวังสำโรง 4 6 0 0 10
50 วัดลำประดาใต้ 4 2 0 2 6
51 สิริวัฒนา 4 2 0 0 6
52 บ้านยี่มุ่ย 4 2 0 0 6
53 วัดวังไคร้ 4 1 0 1 5
54 บ้านปากน้ำ 4 1 0 0 5
55 วัดหนองน้ำเต้า 4 0 0 0 4
56 วัดบึงน้ำกลัด 3 3 0 0 6
57 บุรพรัตน์วิทยาคาร 3 2 0 2 5
58 บ้านโป่งวัวแดง 3 2 0 1 5
59 วัดบ้านห้วยยาว 3 2 0 0 5
60 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 3 1 1 1 5
61 วัดวังตะกู 3 1 0 1 4
62 ห้วยพุกวิทยา 3 1 0 0 4
63 ชุมชนวัดสายดงยาง 3 0 0 2 3
64 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 3 0 0 0 3
65 บ้านเขาพระ 3 0 0 0 3
66 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 2 4 0 0 6
67 วัดสัตตวนาราม 2 3 0 0 5
68 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 2 2 2 0 6
69 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 2 2 1 0 5
70 บ้านบางพล้อยางหลวง 2 2 0 0 4
71 วัดบ้านพังน้อย 2 2 0 0 4
72 บ้านเนินโพธิ์ 2 2 0 0 4
73 บ้านหนองตะแบก 2 2 0 0 4
74 ไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 2 1 1 3 4
75 บ้านวังพร้าว 2 0 1 0 3
76 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 2 0 0 1 2
77 เทศบาล 4 2 0 0 0 2
78 บ้านบึงประดู่ 2 0 0 0 2
79 วัดทับปรู 2 0 0 0 2
80 วัดวังเรือน 2 0 0 0 2
81 เทศบาลทับคล้อ 2 0 0 0 2
82 บ้านทุ่งใหญ่ 2 0 0 0 2
83 บ้านเนินแค 2 0 0 0 2
84 วัดบ้านหนองดง 2 0 0 0 2
85 วัดวังหินเพลิง 2 0 0 0 2
86 วัดบ้านท่าขมิ้น 1 3 0 0 4
87 วัดไดอีเผือก 1 2 1 0 4
88 วัดบ้านบางลายเหนือ 1 2 0 0 3
89 วัดวังหว้า 1 1 0 1 2
90 บ้านเนินม่วง 1 1 0 1 2
91 บ้านคีรีเทพนิมิต 1 1 0 0 2
92 วัดลำประดาเหนือ 1 1 0 0 2
93 วัดบ้านคลองข่อย 1 0 0 2 1
94 เขาพนมกาวหนองนกยาง 1 0 0 1 1
95 วัดคลองข่อย 1 0 0 0 1
96 วัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 1 0 0 0 1
97 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 1 0 0 0 1
98 บ้านวังกะทะ 1 0 0 0 1
99 บ้านวังตายศ 1 0 0 0 1
100 บ้านเขานกยูง 1 0 0 0 1
101 ราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 1
102 วัดต้นชุมแสง 1 0 0 0 1
103 วัดบ้านท่ามะไฟ 1 0 0 0 1
104 วัดวังกระชัน 1 0 0 0 1
105 วัดหนองแก 1 0 0 0 1
106 โถงจื้อ 1 0 0 0 1
107 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 0 4 1 0 5
108 เทพประทาน 0 3 0 0 3
109 วัดมะกอกงอ 0 2 0 0 2
110 วัดหนองง้าว 0 2 0 0 2
111 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 1 1 0 2
112 บ้านหนองจะปราบ 0 1 0 0 1
113 บ้านไร่ 0 1 0 0 1
114 วัดห้วยเรียงกลาง 0 1 0 0 1
115 วัดเขาส้าน 0 1 0 0 1
116 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 0 1 0 0 1
117 บ้านหนองหวาย 0 0 1 0 1
118 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 0 1 0 1
119 วังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 0 0 0 1 0
รวม 517 167 25 46 755