สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังก้านเหลือง 19 1 0 3 20
2 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 17 7 4 0 28
3 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 17 4 1 0 22
4 วัดทับหมัน 13 2 2 2 17
5 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 13 0 0 1 13
6 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 13 0 0 0 13
7 วัดเขาทราย 12 4 0 0 16
8 วัดบ้านท้ายน้ำ 12 1 0 4 13
9 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 11 3 0 3 14
10 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 11 2 0 0 13
11 วัดป่าแดง 11 1 0 1 12
12 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 10 4 0 1 14
13 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 10 3 0 0 13
14 สี่แยกเขาดิน 10 3 0 0 13
15 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 10 2 0 0 12
16 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 10 1 0 0 11
17 วัดโพทะเล 10 1 0 0 11
18 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 10 1 0 0 11
19 วัดใหม่ดงเจริญ 9 5 2 0 16
20 บ้านหนองแขม 9 3 1 3 13
21 วัดป่าเรไร 9 2 0 1 11
22 วัดธงไทยยาราม 9 0 0 1 9
23 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 8 2 0 0 10
24 วัดใหม่วังหว้า 8 1 0 0 9
25 วัดชัยศรี 8 1 0 0 9
26 เยาวชนศึกษา 7 6 1 1 14
27 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 7 3 1 0 11
28 เทศบาล 2 7 3 0 1 10
29 บุรพรัตน์วิทยาคาร 7 2 0 2 9
30 วัดบ้านท่านั่ง 7 1 0 0 8
31 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 7 0 0 1 7
32 วัดวังสำโรง 6 6 0 0 12
33 วัดคลองคูณ 6 5 0 0 11
34 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 6 3 1 0 10
35 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 6 3 0 0 9
36 วัดหนองกอไผ่ 6 2 0 0 8
37 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 6 1 0 4 7
38 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 6 1 0 0 7
39 วัดเขารวก 6 1 0 0 7
40 ศรีประสิทธิ์วิทยา 6 1 0 0 7
41 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 6 1 0 0 7
42 วัดคงคาราม 6 0 0 0 6
43 วัดบ้านบางลายใต้ 6 0 0 0 6
44 ดรุณบัณฑิตพิทยา 5 5 0 0 10
45 บ้านยี่มุ่ย 5 2 0 0 7
46 บ้านหนองบัว 5 1 0 0 6
47 วัดหนองสนวน 5 1 0 0 6
48 วัดหนองสองห้อง 5 1 0 0 6
49 บ้านวังแดง 5 1 0 0 6
50 วัดพร้าว 5 0 1 0 6
51 วัดวังแดง 5 0 0 1 5
52 บ้านโป่งวัวแดง 4 3 0 1 7
53 วัดลำประดาใต้ 4 2 0 2 6
54 สิริวัฒนา 4 2 0 0 6
55 วัดวังไคร้ 4 1 0 1 5
56 บ้านปากน้ำ 4 1 0 0 5
57 วัดหนองน้ำเต้า 4 0 0 0 4
58 วัดบึงน้ำกลัด 3 3 0 0 6
59 ไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 3 2 1 3 6
60 วัดบ้านห้วยยาว 3 2 0 1 5
61 บ้านหนองตะแบก 3 2 0 0 5
62 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 3 1 1 1 5
63 วัดวังตะกู 3 1 0 1 4
64 ห้วยพุกวิทยา 3 1 0 0 4
65 ชุมชนวัดสายดงยาง 3 0 0 3 3
66 บ้านบึงประดู่ 3 0 0 1 3
67 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 3 0 0 0 3
68 บ้านเขาพระ 3 0 0 0 3
69 บ้านเนินแค 3 0 0 0 3
70 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 2 4 0 0 6
71 วัดบ้านท่าขมิ้น 2 3 0 0 5
72 วัดสัตตวนาราม 2 3 0 0 5
73 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 2 2 2 0 6
74 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 2 2 1 0 5
75 บ้านบางพล้อยางหลวง 2 2 0 0 4
76 วัดบ้านพังน้อย 2 2 0 0 4
77 บ้านเนินโพธิ์ 2 2 0 0 4
78 บ้านวังพร้าว 2 0 1 0 3
79 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 2 0 0 1 2
80 เทศบาล 4 2 0 0 0 2
81 วัดทับปรู 2 0 0 0 2
82 วัดวังเรือน 2 0 0 0 2
83 เทศบาลทับคล้อ 2 0 0 0 2
84 บ้านทุ่งใหญ่ 2 0 0 0 2
85 วัดบ้านหนองดง 2 0 0 0 2
86 วัดวังหินเพลิง 2 0 0 0 2
87 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1 5 1 0 7
88 วัดไดอีเผือก 1 2 1 0 4
89 วัดบ้านบางลายเหนือ 1 2 0 0 3
90 วัดวังหว้า 1 1 0 1 2
91 บ้านเนินม่วง 1 1 0 1 2
92 บ้านคีรีเทพนิมิต 1 1 0 0 2
93 วัดลำประดาเหนือ 1 1 0 0 2
94 วัดบ้านคลองข่อย 1 0 0 2 1
95 เขาพนมกาวหนองนกยาง 1 0 0 1 1
96 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 1 0 0 0 1
97 วัดคลองข่อย 1 0 0 0 1
98 วัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 1 0 0 0 1
99 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 1 0 0 0 1
100 บ้านวังกะทะ 1 0 0 0 1
101 บ้านวังตายศ 1 0 0 0 1
102 บ้านเขานกยูง 1 0 0 0 1
103 ราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 1
104 วัดต้นชุมแสง 1 0 0 0 1
105 วัดบ้านท่ามะไฟ 1 0 0 0 1
106 วัดวังกระชัน 1 0 0 0 1
107 วัดหนองแก 1 0 0 0 1
108 โถงจื้อ 1 0 0 0 1
109 เทพประทาน 0 3 0 0 3
110 วัดมะกอกงอ 0 2 0 0 2
111 วัดหนองง้าว 0 2 0 0 2
112 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 1 1 0 2
113 บ้านหนองจะปราบ 0 1 0 0 1
114 บ้านไร่ 0 1 0 0 1
115 วัดห้วยเรียงกลาง 0 1 0 0 1
116 วัดเขาส้าน 0 1 0 0 1
117 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 0 1 0 0 1
118 บ้านหนองหวาย 0 0 1 0 1
119 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 0 1 0 1
120 วังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 0 0 0 1 0
รวม 549 171 25 51 796