หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวังก้านเหลือง 23 19 82.61% 1 4.35% 0 0% 3 13.04% 23
2 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 28 17 60.71% 7 25% 4 14.29% 0 0% 28
3 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 22 17 77.27% 4 18.18% 1 4.55% 0 0% 22
4 โรงเรียนวัดทับหมัน 19 13 68.42% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 19
5 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 14 13 92.86% 0 0% 0 0% 1 7.14% 14
6 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
7 โรงเรียนวัดเขาทราย 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 18 12 70.59% 1 5.88% 0 0% 4 23.53% 17
9 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 17 11 64.71% 3 17.65% 0 0% 3 17.65% 17
10 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
11 โรงเรียนวัดป่าแดง 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
12 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
13 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 15 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
14 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
15 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
16 โรงเรียนวัดโพทะเล 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
17 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 16 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
20 โรงเรียนบ้านหนองแขม 16 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
21 โรงเรียนวัดป่าเรไร 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
22 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
23 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนวัดชัยศรี 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 15 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
28 โรงเรียนเทศบาล 2 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
29 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
30 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนวัดวังสำโรง 12 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
33 โรงเรียนวัดคลองคูณ 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 11 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 4 36.36% 11
38 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนวัดเขารวก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนวัดคงคาราม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านวังแดง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนวัดหนองสนวน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนวัดพร้าว 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดวังแดง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
54 โรงเรียนสิริวัฒนา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนวัดวังไคร้ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
60 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนวัดวังตะกู 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
64 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 7 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
66 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
67 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านเขาพระ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านเนินแค 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
74 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดทับปรู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนวัดวังเรือน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนเทศบาล 4 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
88 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนวัดวังหว้า 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
95 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านวังตายศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดคลองข่อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดวังกระชัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดหนองแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนโถงจื้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนเทพประทาน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนวัดหนองง้าว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านไร่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดเขาส้าน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
120 โรงเรียนวังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นายทศพล พูลพุฒ tel.0872112200
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]