สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 23 4 1 2 28
2 บึงเฒ่าวิทยา 19 2 1 0 22
3 บ้านสุขสำราญ 18 3 1 1 22
4 อนุบาลสากเหล็ก 14 11 5 1 30
5 บ้านมาบกระเปา 14 5 1 0 20
6 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 12 4 2 2 18
7 บ้านหนองหัวปลวก 11 5 3 1 19
8 อนุบาลวังทรายพูน 10 4 3 1 17
9 บ้านหนองขาว 10 3 5 1 18
10 วัดราชช้างขวัญ 10 2 0 0 12
11 บ้านวังทับไทร 9 7 6 2 22
12 วัดโนนสะเดา 8 2 0 1 10
13 วัดดงกลาง 8 2 0 0 10
14 บ้านหนองสะแก 7 13 4 1 24
15 บ้านยางตะพาย 7 6 2 0 15
16 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 7 2 2 2 11
17 บ้านเนินขวาง 7 2 2 0 11
18 อนุบาลวชิร 7 2 0 0 9
19 บ้านสายคำโห้ 6 9 0 1 15
20 บ้านหนองพระ 6 7 7 2 20
21 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 6 6 4 2 16
22 บ้านหนองพง 6 4 2 0 12
23 บ้านหนองริ้น 6 0 1 0 7
24 บ้านหนองตะเคียน 5 7 2 0 14
25 บ้านสระบรเพ็ด 5 2 2 0 9
26 วัดหนองหลวง 5 2 0 0 7
27 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 5 1 1 3 7
28 บ้านดงเสือเหลือง 5 0 1 3 6
29 วัดท่าบัวทอง 5 0 0 0 5
30 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 5 0 0 0 5
31 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 4 8 1 1 13
32 วัดคลองโนน 4 7 3 1 14
33 บ้านเนินพลวงวิทยา 4 4 3 0 11
34 บ้านโนนไผ่ขุย 4 3 1 2 8
35 บ้านหนองปลาไหล 4 3 1 1 8
36 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 4 3 1 1 8
37 บึงบัวพิทยาคม 4 3 1 0 8
38 บ้านวังอ้อ 4 2 1 0 7
39 อนุบาลพุทธชาติ 4 2 0 1 6
40 บ้านห้วยน้อย 4 2 0 0 6
41 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 4 0 2 1 6
42 บ้านสวนแตง 3 3 2 2 8
43 บ้านทุ่งสำราญ 3 3 1 1 7
44 บ้านเมืองเก่า 3 3 0 1 6
45 บ้านหนองถ้ำ 3 2 2 0 7
46 บ้านยางสามต้น 3 2 1 2 6
47 บ้านยางห้าหลุม 3 2 1 1 6
48 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 3 2 1 0 6
49 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 3 2 1 0 6
50 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 3 2 1 0 6
51 วัดกลางวงศ์มณี 3 2 0 3 5
52 บ้านปลวกสูง 3 1 0 0 4
53 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 3 1 0 0 4
54 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 3 0 1 0 4
55 วัดจระเข้ผอม 3 0 0 0 3
56 บ้านนิคม 2 4 2 0 8
57 วัดหนองไผ่ 2 3 5 1 10
58 ยอแซฟพิจิตร 2 3 2 0 7
59 บ้านทุ่งโม่ง 2 3 0 0 5
60 วัดหนองนาดำพิทยา 2 2 6 1 10
61 บ้านท่าเยี่ยม 2 2 3 0 7
62 ชุมชนบ้านวังกลม 2 2 1 1 5
63 บ้านตลุกหิน 2 2 0 0 4
64 ชุมชนวัดวังจิก 2 1 2 0 5
65 บ้านโนนทอง 2 0 3 0 5
66 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 2 0 1 0 3
67 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 2 0 1 0 3
68 วัดฆะมัง 2 0 1 0 3
69 บ้านห้วยคำตาล 2 0 0 0 2
70 วัดลำชะล่า 2 0 0 0 2
71 วัดเนินปอ 2 0 0 0 2
72 บ้านหนองหูช้าง 2 0 0 0 2
73 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 1 5 2 0 8
74 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 5 2 0 8
75 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 1 4 0 0 5
76 เทศบาลบ้านปากทาง 1 3 4 0 8
77 อนุบาลสามง่าม 1 3 1 2 5
78 วัดหนองปล้อง 1 2 2 0 5
79 บ้านหนองโสน 1 1 4 0 6
80 บ้านทุ่งประพาส 1 1 0 1 2
81 บ้านท่ามะไฟ 1 1 0 0 2
82 วัดบ้านนา 1 1 0 0 2
83 บ้านหัวดง 1 0 3 0 4
84 บ้านมาบแฟบ 1 0 1 0 2
85 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 1 0 1 0 2
86 วัดวังมะเดื่อ 1 0 1 0 2
87 บ้านไผ่ใหญ่ 1 0 0 0 1
88 บ้านมาบฝาง 1 0 0 0 1
89 วัดหนองหลุม 1 0 0 0 1
90 วัดใหม่สามัคคีธรรม 1 0 0 0 1
91 วัดไผ่รอบ 1 0 0 0 1
92 วัดโนนป่าแดง 0 3 1 0 4
93 บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 2 1 0 3
94 วัดบ้านลำนัง 0 2 0 0 2
95 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 2 0 0 2
96 ราษฎร์บำรุง 0 2 0 0 2
97 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 1 2 0 3
98 วัดดงป่าคำ 0 1 1 1 2
99 วัดบ้านใหม่ 0 1 1 0 2
100 วัดวังแดง 0 1 1 0 2
101 พิจิตรอินเตอร์ 0 1 0 1 1
102 วัดยางคอยเกลือ 0 1 0 1 1
103 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 1 0 0 1
104 บ้านป่าแซง 0 1 0 0 1
105 บ้านมาบมะไฟ 0 1 0 0 1
106 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 1 0 0 1
107 บ้านวังทับยา 0 1 0 0 1
108 บ้านหนองขานาง 0 1 0 0 1
109 บ้านหนองน้ำเขียว 0 1 0 0 1
110 วัดสามขา 0 1 0 0 1
111 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 1 0 0 1
112 บ้านวังกระดี่ทอง 0 0 3 0 3
113 บ้านไดชุมแสง 0 0 2 0 2
114 บ้านปากดง 0 0 1 0 1
115 บ้านหนองคล้า 0 0 1 0 1
116 บ้านหนองจั่ว 0 0 1 0 1
117 เทศบาล 3 0 0 1 0 1
118 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 1 0
รวม 405 253 147 54 805