สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 9 7 1 17 23 4 1 2 28
2 บ้านสุขสำราญ 8 6 2 16 18 3 1 1 22
3 บึงเฒ่าวิทยา 7 3 2 12 13 2 1 0 16
4 บ้านมาบกระเปา 6 3 3 12 12 4 1 0 17
5 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 5 5 1 11 12 4 2 2 18
6 บ้านหนองหัวปลวก 4 2 2 8 11 5 3 1 19
7 อนุบาลวชิร 4 1 1 6 7 2 0 0 9
8 วัดหนองหลวง 4 1 0 5 5 2 0 0 7
9 บ้านเนินขวาง 3 2 0 5 5 2 2 0 9
10 บ้านหนองพง 3 1 0 4 6 4 2 0 12
11 บ้านหนองขาว 3 0 3 6 10 3 5 1 18
12 บึงบัวพิทยาคม 3 0 2 5 4 3 1 0 8
13 บ้านวังทับไทร 2 4 3 9 9 7 6 2 22
14 วัดราชช้างขวัญ 2 3 1 6 9 1 0 0 10
15 วัดท่าบัวทอง 2 3 0 5 5 0 0 0 5
16 อนุบาลสากเหล็ก 2 1 2 5 8 7 5 1 20
17 วัดดงกลาง 2 1 2 5 8 2 0 0 10
18 บ้านสระบรเพ็ด 2 1 1 4 5 2 1 0 8
19 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 2 1 1 4 5 0 0 0 5
20 บ้านห้วยน้อย 2 0 1 3 4 2 0 0 6
21 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 2 0 0 2 5 1 1 3 7
22 บ้านเนินพลวงวิทยา 2 0 0 2 3 3 3 0 9
23 วัดกลางวงศ์มณี 2 0 0 2 3 2 0 3 5
24 บ้านทุ่งโม่ง 2 0 0 2 2 2 0 0 4
25 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 วัดโนนสะเดา 1 3 3 7 8 2 0 1 10
27 อนุบาลวังทรายพูน 1 2 3 6 6 3 2 1 11
28 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1 2 1 4 5 6 4 2 15
29 บ้านยางห้าหลุม 1 2 0 3 3 2 1 1 6
30 บ้านโนนไผ่ขุย 1 1 1 3 4 3 1 2 8
31 อนุบาลพุทธชาติ 1 1 1 3 4 2 0 1 6
32 บ้านสวนแตง 1 1 0 2 3 3 2 2 8
33 บ้านปลวกสูง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
34 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
35 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1 0 3 4 6 2 2 2 10
36 บ้านสายคำโห้ 1 0 2 3 6 9 0 1 15
37 บ้านดงเสือเหลือง 1 0 2 3 4 0 1 3 5
38 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1 0 2 3 3 1 1 0 5
39 บ้านนิคม 1 0 1 2 2 4 2 0 8
40 บ้านโนนทอง 1 0 1 2 2 0 3 0 5
41 บ้านหนองริ้น 1 0 0 1 6 0 1 0 7
42 บ้านทุ่งสำราญ 1 0 0 1 3 2 1 1 6
43 บ้านวังอ้อ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
44 บ้านหนองโสน 1 0 0 1 1 1 4 0 6
45 บ้านท่ามะไฟ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
46 บ้านมาบแฟบ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
47 บ้านไผ่ใหญ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านหนองพระ 0 3 3 6 5 7 7 2 19
49 วัดคลองโนน 0 3 3 6 4 7 3 1 14
50 บ้านหนองตะเคียน 0 2 2 4 5 7 2 0 14
51 บ้านหนองสะแก 0 2 1 3 5 11 3 1 19
52 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 0 2 1 3 4 3 1 1 8
53 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 0 2 1 3 3 1 0 0 4
54 วัดหนองไผ่ 0 2 1 3 2 3 5 1 10
55 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 0 2 0 2 2 0 1 0 3
56 บ้านยางตะพาย 0 1 2 3 4 5 2 0 11
57 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 0 1 2 3 3 2 1 0 6
58 บ้านหนองถ้ำ 0 1 1 2 2 2 2 0 6
59 วัดลำชะล่า 0 1 1 2 2 0 0 0 2
60 วัดเนินปอ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
61 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 0 1 1 2 1 5 2 0 8
62 บ้านหนองปลาไหล 0 1 0 1 3 2 1 1 6
63 วัดจระเข้ผอม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
64 ชุมชนบ้านวังกลม 0 1 0 1 2 2 1 1 5
65 ชุมชนวัดวังจิก 0 1 0 1 2 1 2 0 5
66 อนุบาลสามง่าม 0 1 0 1 1 3 1 2 5
67 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
68 บ้านมาบฝาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 วัดโนนป่าแดง 0 1 0 1 0 3 1 0 4
70 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 1 0 1 0 1 0 0 1
71 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 0 3 3 1 4 0 0 5
72 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 0 0 2 2 4 0 2 1 6
73 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 2 2 1 5 0 0 6
74 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 1 1 2 2 3 0 7
75 บ้านห้วยคำตาล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
76 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 0 0 0 0 2 6 1 1 9
77 ยอแซฟพิจิตร 0 0 0 0 2 3 2 0 7
78 วัดหนองนาดำพิทยา 0 0 0 0 2 2 6 1 10
79 บ้านตลุกหิน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
80 วัดฆะมัง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
81 เทศบาลบ้านปากทาง 0 0 0 0 1 3 4 0 8
82 วัดหนองปล้อง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
83 วัดบ้านนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
85 บ้านยางสามต้น 0 0 0 0 1 0 1 2 2
86 บ้านหนองหูช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 วัดหนองหลุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 วัดไผ่รอบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
91 วัดบ้านลำนัง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
92 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
93 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
94 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
95 วัดดงป่าคำ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
96 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
97 วัดวังแดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 บ้านทุ่งประพาส 0 0 0 0 0 1 0 1 1
99 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
100 พิจิตรอินเตอร์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
101 วัดยางคอยเกลือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
102 บ้านป่าแซง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านมาบมะไฟ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านวังทับยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านหนองขานาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 วัดสามขา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านวังกระดี่ทอง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
111 บ้านไดชุมแสง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
112 บ้านปากดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 บ้านหนองจั่ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 เทศบาล 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 107 92 77 276 355 230 137 54 722