สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บึงเฒ่าวิทยา 12 4 2 18 19 2 1 0 22
2 อนุบาลพิจิตร 9 7 1 17 23 4 1 2 28
3 บ้านสุขสำราญ 8 6 2 16 18 3 1 1 22
4 บ้านมาบกระเปา 6 5 3 14 14 5 1 0 20
5 อนุบาลสากเหล็ก 5 5 4 14 14 11 5 1 30
6 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 5 5 1 11 12 4 2 2 18
7 บ้านเนินขวาง 5 2 0 7 7 2 2 0 11
8 บ้านหนองหัวปลวก 4 2 2 8 11 5 3 1 19
9 อนุบาลวชิร 4 1 1 6 7 2 0 0 9
10 วัดหนองหลวง 4 1 0 5 5 2 0 0 7
11 อนุบาลวังทรายพูน 3 4 4 11 10 4 3 1 17
12 บ้านยางตะพาย 3 1 3 7 7 6 2 0 15
13 บ้านหนองพง 3 1 0 4 6 4 2 0 12
14 บ้านหนองขาว 3 0 3 6 10 3 5 1 18
15 บึงบัวพิทยาคม 3 0 2 5 4 3 1 0 8
16 บ้านวังทับไทร 2 4 3 9 9 7 6 2 22
17 วัดราชช้างขวัญ 2 3 2 7 10 2 0 0 12
18 วัดท่าบัวทอง 2 3 0 5 5 0 0 0 5
19 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 2 2 1 5 6 6 4 2 16
20 วัดดงกลาง 2 1 2 5 8 2 0 0 10
21 บ้านสระบรเพ็ด 2 1 1 4 5 2 2 0 9
22 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 2 1 1 4 5 0 0 0 5
23 บ้านเมืองเก่า 2 1 1 4 3 3 0 1 6
24 บ้านยางสามต้น 2 1 0 3 3 2 1 2 6
25 บ้านทุ่งโม่ง 2 1 0 3 2 3 0 0 5
26 บ้านดงเสือเหลือง 2 0 2 4 5 0 1 3 6
27 บ้านห้วยน้อย 2 0 1 3 4 2 0 0 6
28 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 2 0 1 3 3 0 1 0 4
29 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 2 0 0 2 5 1 1 3 7
30 บ้านเนินพลวงวิทยา 2 0 0 2 4 4 3 0 11
31 วัดกลางวงศ์มณี 2 0 0 2 3 2 0 3 5
32 วัดโนนสะเดา 1 3 3 7 8 2 0 1 10
33 บ้านหนองพระ 1 3 3 7 6 7 7 2 20
34 บ้านหนองสะแก 1 3 2 6 7 13 4 1 24
35 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1 2 1 4 3 2 1 0 6
36 บ้านหนองปลาไหล 1 2 0 3 4 3 1 1 8
37 บ้านยางห้าหลุม 1 2 0 3 3 2 1 1 6
38 บ้านโนนไผ่ขุย 1 1 1 3 4 3 1 2 8
39 อนุบาลพุทธชาติ 1 1 1 3 4 2 0 1 6
40 บ้านวังอ้อ 1 1 0 2 4 2 1 0 7
41 บ้านสวนแตง 1 1 0 2 3 3 2 2 8
42 บ้านปลวกสูง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
43 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
44 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1 0 4 5 7 2 2 2 11
45 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 1 0 3 4 4 8 1 1 13
46 บ้านสายคำโห้ 1 0 2 3 6 9 0 1 15
47 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1 0 2 3 3 2 1 0 6
48 บ้านนิคม 1 0 1 2 2 4 2 0 8
49 บ้านโนนทอง 1 0 1 2 2 0 3 0 5
50 บ้านหนองริ้น 1 0 0 1 6 0 1 0 7
51 บ้านทุ่งสำราญ 1 0 0 1 3 3 1 1 7
52 บ้านหนองโสน 1 0 0 1 1 1 4 0 6
53 บ้านทุ่งประพาส 1 0 0 1 1 1 0 1 2
54 บ้านท่ามะไฟ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 บ้านมาบแฟบ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
56 บ้านไผ่ใหญ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 วัดคลองโนน 0 3 3 6 4 7 3 1 14
58 บ้านหนองตะเคียน 0 2 2 4 5 7 2 0 14
59 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 0 2 1 3 4 3 1 1 8
60 บ้านหนองถ้ำ 0 2 1 3 3 2 2 0 7
61 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 0 2 1 3 3 1 0 0 4
62 วัดหนองไผ่ 0 2 1 3 2 3 5 1 10
63 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 0 2 0 2 2 0 1 0 3
64 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 0 1 2 3 3 2 1 0 6
65 บ้านห้วยคำตาล 0 1 1 2 2 0 0 0 2
66 วัดลำชะล่า 0 1 1 2 2 0 0 0 2
67 วัดเนินปอ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
68 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 0 1 1 2 1 5 2 0 8
69 วัดจระเข้ผอม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
70 ชุมชนบ้านวังกลม 0 1 0 1 2 2 1 1 5
71 ชุมชนวัดวังจิก 0 1 0 1 2 1 2 0 5
72 อนุบาลสามง่าม 0 1 0 1 1 3 1 2 5
73 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
74 วัดวังมะเดื่อ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
75 บ้านมาบฝาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 วัดโนนป่าแดง 0 1 0 1 0 3 1 0 4
77 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 1 0 1 0 1 0 0 1
78 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 0 3 3 1 4 0 0 5
79 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 0 0 2 2 4 0 2 1 6
80 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 2 2 1 5 2 0 8
81 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 1 1 2 2 3 0 7
82 ยอแซฟพิจิตร 0 0 0 0 2 3 2 0 7
83 วัดหนองนาดำพิทยา 0 0 0 0 2 2 6 1 10
84 บ้านตลุกหิน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
85 วัดฆะมัง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
86 บ้านหนองหูช้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
87 เทศบาลบ้านปากทาง 0 0 0 0 1 3 4 0 8
88 วัดหนองปล้อง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
89 วัดบ้านนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
90 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
91 วัดหนองหลุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 วัดไผ่รอบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
95 วัดบ้านลำนัง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
96 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
97 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
98 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
99 วัดดงป่าคำ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
100 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
101 วัดวังแดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
102 พิจิตรอินเตอร์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
103 วัดยางคอยเกลือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
104 บ้านป่าแซง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านมาบมะไฟ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านวังทับยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านหนองขานาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 วัดสามขา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 บ้านวังกระดี่ทอง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
113 บ้านไดชุมแสง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
114 บ้านปากดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านหนองจั่ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 เทศบาล 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 134 112 90 336 405 253 147 54 805