สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 23 4 1 2 28
2 บ้านสุขสำราญ 18 3 1 1 22
3 บึงเฒ่าวิทยา 13 2 1 0 16
4 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 12 4 2 2 18
5 บ้านมาบกระเปา 12 4 1 0 17
6 บ้านหนองหัวปลวก 11 5 3 1 19
7 บ้านหนองขาว 10 3 5 1 18
8 บ้านวังทับไทร 9 7 6 2 22
9 วัดราชช้างขวัญ 9 1 0 0 10
10 อนุบาลสากเหล็ก 8 7 5 1 20
11 วัดโนนสะเดา 8 2 0 1 10
12 วัดดงกลาง 8 2 0 0 10
13 อนุบาลวชิร 7 2 0 0 9
14 บ้านสายคำโห้ 6 9 0 1 15
15 บ้านหนองพง 6 4 2 0 12
16 อนุบาลวังทรายพูน 6 3 2 1 11
17 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 6 2 2 2 10
18 บ้านหนองริ้น 6 0 1 0 7
19 บ้านหนองสะแก 5 11 3 1 19
20 บ้านหนองพระ 5 7 7 2 19
21 บ้านหนองตะเคียน 5 7 2 0 14
22 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 5 6 4 2 15
23 บ้านเนินขวาง 5 2 2 0 9
24 บ้านสระบรเพ็ด 5 2 1 0 8
25 วัดหนองหลวง 5 2 0 0 7
26 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 5 1 1 3 7
27 วัดท่าบัวทอง 5 0 0 0 5
28 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 5 0 0 0 5
29 วัดคลองโนน 4 7 3 1 14
30 บ้านยางตะพาย 4 5 2 0 11
31 บ้านโนนไผ่ขุย 4 3 1 2 8
32 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 4 3 1 1 8
33 บึงบัวพิทยาคม 4 3 1 0 8
34 อนุบาลพุทธชาติ 4 2 0 1 6
35 บ้านห้วยน้อย 4 2 0 0 6
36 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 4 0 2 1 6
37 บ้านดงเสือเหลือง 4 0 1 3 5
38 บ้านเนินพลวงวิทยา 3 3 3 0 9
39 บ้านสวนแตง 3 3 2 2 8
40 บ้านยางห้าหลุม 3 2 1 1 6
41 บ้านทุ่งสำราญ 3 2 1 1 6
42 บ้านหนองปลาไหล 3 2 1 1 6
43 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 3 2 1 0 6
44 วัดกลางวงศ์มณี 3 2 0 3 5
45 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 3 1 1 0 5
46 บ้านปลวกสูง 3 1 0 0 4
47 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 3 1 0 0 4
48 วัดจระเข้ผอม 3 0 0 0 3
49 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 2 6 1 1 9
50 บ้านนิคม 2 4 2 0 8
51 วัดหนองไผ่ 2 3 5 1 10
52 ยอแซฟพิจิตร 2 3 2 0 7
53 วัดหนองนาดำพิทยา 2 2 6 1 10
54 บ้านท่าเยี่ยม 2 2 3 0 7
55 บ้านหนองถ้ำ 2 2 2 0 6
56 ชุมชนบ้านวังกลม 2 2 1 1 5
57 บ้านทุ่งโม่ง 2 2 0 0 4
58 บ้านตลุกหิน 2 2 0 0 4
59 ชุมชนวัดวังจิก 2 1 2 0 5
60 บ้านวังอ้อ 2 1 0 0 3
61 บ้านโนนทอง 2 0 3 0 5
62 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 2 0 1 0 3
63 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 2 0 1 0 3
64 วัดฆะมัง 2 0 1 0 3
65 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 2 0 0 0 2
66 วัดลำชะล่า 2 0 0 0 2
67 วัดเนินปอ 2 0 0 0 2
68 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 1 5 2 0 8
69 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 5 0 0 6
70 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 1 4 0 0 5
71 เทศบาลบ้านปากทาง 1 3 4 0 8
72 อนุบาลสามง่าม 1 3 1 2 5
73 วัดหนองปล้อง 1 2 2 0 5
74 บ้านหนองโสน 1 1 4 0 6
75 บ้านท่ามะไฟ 1 1 0 0 2
76 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1 1 0 0 2
77 วัดบ้านนา 1 1 0 0 2
78 บ้านหัวดง 1 0 3 0 4
79 บ้านยางสามต้น 1 0 1 2 2
80 บ้านมาบแฟบ 1 0 1 0 2
81 บ้านไผ่ใหญ่ 1 0 0 0 1
82 บ้านมาบฝาง 1 0 0 0 1
83 บ้านห้วยคำตาล 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองหูช้าง 1 0 0 0 1
85 วัดหนองหลุม 1 0 0 0 1
86 วัดใหม่สามัคคีธรรม 1 0 0 0 1
87 วัดไผ่รอบ 1 0 0 0 1
88 วัดโนนป่าแดง 0 3 1 0 4
89 บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 2 1 0 3
90 วัดบ้านลำนัง 0 2 0 0 2
91 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 2 0 0 2
92 ราษฎร์บำรุง 0 2 0 0 2
93 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 1 2 0 3
94 วัดดงป่าคำ 0 1 1 1 2
95 วัดบ้านใหม่ 0 1 1 0 2
96 วัดวังแดง 0 1 1 0 2
97 บ้านทุ่งประพาส 0 1 0 1 1
98 บ้านเมืองเก่า 0 1 0 1 1
99 พิจิตรอินเตอร์ 0 1 0 1 1
100 วัดยางคอยเกลือ 0 1 0 1 1
101 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 1 0 0 1
102 บ้านป่าแซง 0 1 0 0 1
103 บ้านมาบมะไฟ 0 1 0 0 1
104 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 1 0 0 1
105 บ้านวังทับยา 0 1 0 0 1
106 บ้านหนองขานาง 0 1 0 0 1
107 บ้านหนองน้ำเขียว 0 1 0 0 1
108 วัดสามขา 0 1 0 0 1
109 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 1 0 0 1
110 บ้านวังกระดี่ทอง 0 0 3 0 3
111 บ้านไดชุมแสง 0 0 2 0 2
112 บ้านปากดง 0 0 1 0 1
113 บ้านหนองคล้า 0 0 1 0 1
114 บ้านหนองจั่ว 0 0 1 0 1
115 เทศบาล 3 0 0 1 0 1
116 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 1 0
รวม 355 230 137 54 776