หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 8 32 19
2 001 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 3 7 5
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 6 15 8
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 8 18 15
5 005 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 6 12 9
6 006 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 6 11 9
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก สาขาวัดราษฎร์บูรณะ 0 0 0
8 008 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 15 33 23
9 101 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 8 19 16
10 102 โรงเรียนบึงสีไฟ 0 0 0
11 100 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 22 39 29
12 016 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 4 9 4
13 015 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวง 0 0 0
14 017 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 0 0 0
15 018 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 5 9 8
16 019 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 0 0 0
17 020 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 10 20 15
18 023 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 4 8 7
19 024 โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 0 0 0
20 030 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 3 7 5
21 032 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 8 16 12
22 031 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 6 13 12
23 025 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 0 0 0
24 026 โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 0 0 0
25 027 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 2 5 4
26 029 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 7 12 9
27 028 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 8 21 13
28 034 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 0 0 0
29 035 โรงเรียนบ้านนิคม 8 11 8
30 033 โรงเรียนบ้านน้อย 0 0 0
31 043 โรงเรียนบ้านบัวยาง 0 0 0
32 044 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 4 11 6
33 045 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 0 0 0
34 046 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 4 11 5
35 047 โรงเรียนบ้านปากดง 1 1 1
36 048 โรงเรียนบ้านป่าแซง 1 2 1
37 052 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 20 65 40
38 053 โรงเรียนบ้านมาบฝาง 1 2 1
39 055 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 1 1 1
40 054 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 5 11 8
41 057 โรงเรียนบ้านยางตะพาย 16 29 21
42 058 โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 0 0 0
43 060 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 8 17 10
44 059 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ 0 0 0
45 061 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 1 1 1
46 063 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 7 21 9
47 062 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วย 0 0 0
48 065 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 4 4 4
49 064 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สาขาบ้านเนินยุ้ง 0 0 0
50 066 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 6 12 11
51 068 โรงเรียนบ้านวังทับยา 1 1 1
52 067 โรงเรียนบ้านวังทับไทร 25 55 37
53 070 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 7 19 10
54 071 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 9 16 11
55 072 โรงเรียนบ้านสวนแตง 10 27 14
56 073 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 19 45 31
57 074 โรงเรียนบ้านสายดินแดง 0 0 0
58 075 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 23 55 39
59 076 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1 2 1
60 077 โรงเรียนบ้านหนองขาว 23 62 33
61 078 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 3 1
62 079 โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 1 1 1
63 080 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 15 39 26
64 081 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 8 17 14
65 082 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 1 2 1
66 084 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 9 15 12
67 083 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 0 0 0
68 086 โรงเรียนบ้านหนองพง 12 26 22
69 085 โรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 3 6 6
70 087 โรงเรียนบ้านหนองพระ 25 46 31
71 089 โรงเรียนบ้านหนองริ้น 7 21 10
72 090 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 2 1
73 091 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 26 45 37
74 092 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 0 0 0
75 094 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 21 50 35
76 095 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 3 5 3
77 093 โรงเรียนบ้านหนองโสน 7 17 12
78 088 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 0 0 0
79 099 โรงเรียนบ้านหัวดง 4 8 4
80 098 โรงเรียนบ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ 0 0 0
81 096 โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 4 8 6
82 097 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 6 8 7
83 036 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 11 31 20
84 037 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 0 0 0
85 039 โรงเรียนบ้านเนินพลวง 0 0 0
86 038 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 11 28 15
87 040 โรงเรียนบ้านเนินยาว 0 0 0
88 056 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 7 21 14
89 041 โรงเรียนบ้านโนนทอง 6 13 9
90 042 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 11 35 18
91 051 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 6 11 9
92 050 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน 0 0 0
93 021 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 2 3 2
94 022 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 2 6 3
95 049 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 1 1
96 103 โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 0 0 0
97 107 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 8 17 13
98 109 โรงเรียนวัดขนุน 0 0 0
99 111 โรงเรียนวัดคลองโนน 17 23 19
100 112 โรงเรียนวัดฆะมัง 5 18 8
101 113 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 4 11 7
102 114 โรงเรียนวัดดงกลาง 15 46 30
103 115 โรงเรียนวัดดงชะพลู 0 0 0
104 116 โรงเรียนวัดดงป่าคำ 3 5 3
105 117 โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 0
106 118 โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 2 3 3
107 119 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 5 7 7
108 125 โรงเรียนวัดบ้านนา 2 4 2
109 126 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 0 0 0
110 129 โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 3 7 6
111 130 โรงเรียนวัดบ้านวังไร่ 0 0 0
112 131 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 2 3 3
113 127 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 16 27 22
114 128 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 0 0
115 133 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 18 40 30
116 132 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 1 2 1
117 136 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 2 3 3
118 137 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 12 22 16
119 139 โรงเรียนวัดลำชะล่า 2 5 4
120 141 โรงเรียนวัดวังตะขบ 0 0 0
121 142 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 2 2 2
122 143 โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ 0 0 0
123 140 โรงเรียนวัดวังแดง 2 2 2
124 144 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 0 0 0
125 145 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 9 22 15
126 146 โรงเรียนวัดสามขา 1 2 1
127 147 โรงเรียนวัดหงษ์ 0 0 0
128 148 โรงเรียนวัดหนองจิกเภา 0 0 0
129 149 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 11 15 12
130 151 โรงเรียนวัดหนองปล้อง 6 10 6
131 150 โรงเรียนวัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 0 0 0
132 154 โรงเรียนวัดหนองหลวง 7 14 8
133 155 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1 1 1
134 153 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 11 15 12
135 152 โรงเรียนวัดหนองไผ่ สาขาบ้านดงสว่าง 0 0 0
136 156 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 0 0 0
137 108 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 0 0 0
138 110 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 0 0 0
139 120 โรงเรียนวัดเนินปอ 2 5 3
140 121 โรงเรียนวัดเนินพยอม 0 0 0
141 122 โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 0 0
142 123 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 4 10 8
143 124 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 12 25 17
144 138 โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 0 0 0
145 158 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 3 5 3
146 157 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านวังลูกช้าง 0 0 0
147 159 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 1 3 2
148 160 โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกต 0 0 0
149 134 โรงเรียนวัดไผ่รอบ 1 1 1
150 161 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 6 16 8
151 163 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 31 77 39
152 168 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 1 3 1
153 170 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 20 82 39
154 171 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สาขาบ้านบุ่งมะกรูด-วังพลับ 0 0 0
155 172 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 34 58 48
156 173 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 7 10 7
157 166 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 6 12 8
158 165 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 20 56 32
159 014 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 13 28 20
160 104 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 2 4 2
161 105 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 7 20 12
162 106 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 2 4 4
163 162 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 0 0 0
164 164 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 8 12 8
165 167 โรงเรียนอนุบาลวชิร 9 26 15
166 169 โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ 0 0 0
167 009 โรงเรียนเทศบาล 3 1 2 2
168 010 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง 0 0 0
169 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 8 22 13
170 013 โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ 0 0 0
171 012 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 0 0
รวม 920 2062 1374
3436

ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988 ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี 08 6929 1092
ผู้จัดการระบบเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
ศน.ปตินันท์ ศรีพงษ์ 08 1785 8909 ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมระดับเขตพื้นที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]