หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 31 23 76.67% 4 13.33% 1 3.33% 2 6.67% 30
2 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 22 19 86.36% 2 9.09% 1 4.55% 0 0% 22
3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 23 18 78.26% 3 13.04% 1 4.35% 1 4.35% 23
4 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 34 14 45.16% 11 35.48% 5 16.13% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 20 14 70% 5 25% 1 5% 0 0% 20
6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 20 12 60% 4 20% 2 10% 2 10% 20
7 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 21 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
8 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 20 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
9 โรงเรียนบ้านหนองขาว 23 10 52.63% 3 15.79% 5 26.32% 1 5.26% 19
10 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
11 โรงเรียนบ้านวังทับไทร 25 9 37.5% 7 29.17% 6 25% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 12 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
13 โรงเรียนวัดดงกลาง 15 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
14 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 26 7 28% 13 52% 4 16% 1 4% 25
15 โรงเรียนบ้านยางตะพาย 16 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
16 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
17 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
18 โรงเรียนอนุบาลวชิร 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
19 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 19 6 37.5% 9 56.25% 0 0% 1 6.25% 16
20 โรงเรียนบ้านหนองพระ 25 6 27.27% 7 31.82% 7 31.82% 2 9.09% 22
21 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 18 6 33.33% 6 33.33% 4 22.22% 2 11.11% 18
22 โรงเรียนบ้านหนองพง 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
23 โรงเรียนบ้านหนองริ้น 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
24 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 15 5 35.71% 7 50% 2 14.29% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
26 โรงเรียนวัดหนองหลวง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 16 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
28 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 10 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 9
29 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
30 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
31 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 15 4 28.57% 8 57.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนวัดคลองโนน 17 4 26.67% 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 11 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
35 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
40 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนบ้านสวนแตง 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
43 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
47 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
48 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
52 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
55 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านนิคม 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
57 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 11 2 18.18% 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 11 2 18.18% 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 8 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
62 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านโนนทอง 6 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
66 โรงเรียนวัดฆะมัง 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
68 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนวัดลำชะล่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดเนินปอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 8 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
74 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 8 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 8 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
77 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
78 โรงเรียนวัดหนองปล้อง 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านหนองโสน 7 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดบ้านนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านหัวดง 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 5 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
85 โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านมาบฝาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนวัดไผ่รอบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
98 โรงเรียนวัดดงป่าคำ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดวังแดง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านป่าแซง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านวังทับยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดสามขา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 6 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านปากดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
117 โรงเรียนเทศบาล 3 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988 ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี 08 6929 1092
ผู้จัดการระบบเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
ศน.ปตินันท์ ศรีพงษ์ 08 1785 8909 ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมระดับเขตพื้นที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]