หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังใหม่)  
2 สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร (สนามฟุตซอล)  
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  
4 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ นายวิเชียร บำรุงมา  
5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร นายประสาร เมืองเหลือ  
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง นายวิศาล รอดกำเหนิด  

ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988 ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี 08 6929 1092
ผู้จัดการระบบเว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่
ศน.ปตินันท์ ศรีพงษ์ 08 1785 8909 ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมระดับเขตพื้นที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]