สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 10 2 2 14 16 3 1 0 20
2 ชุมชนบ้านหัวหวาย 6 0 0 6 8 5 1 0 14
3 บ้านคลองลาน 5 4 3 12 12 2 0 0 14
4 ชุมชนวัดห้วยร่วม 5 0 2 7 7 1 1 0 9
5 บ้านโพธิ์ประสาท 4 5 5 14 15 3 2 0 20
6 บ้านทำนบ 4 4 2 10 16 1 0 0 17
7 อุดมพัฒนา 4 4 1 9 10 5 3 0 18
8 สามมิตร 4 3 2 9 15 6 3 0 24
9 ปรียาโชติ 4 1 5 10 21 5 1 0 27
10 บ้านกระทุ่มทอง 4 1 0 5 5 1 1 0 7
11 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 3 4 1 8 11 4 0 0 15
12 สระงาม 3 3 1 7 8 0 0 0 8
13 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 3 1 1 5 10 1 3 1 14
14 วัดดอนคา 3 1 0 4 5 0 0 1 5
15 บ้านเขามะเกลือ 3 0 0 3 5 2 0 1 7
16 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 2 3 2 7 8 2 0 0 10
17 อนุบาลท่าตะโก 2 3 1 6 12 2 0 0 14
18 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 2 2 3 7 10 8 3 0 21
19 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 2 2 2 6 7 1 1 0 9
20 วัดท่าสุ่ม 2 2 1 5 8 0 0 1 8
21 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 2 1 0 3 4 3 3 1 10
22 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 2 0 1 3 3 1 1 0 5
23 บ้านโคกกร่าง 2 0 0 2 3 1 1 0 5
24 บ้านเขาธรรมบท 2 0 0 2 2 1 0 0 3
25 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1 3 1 5 7 2 0 0 9
26 วังวิทยา 1 2 4 7 8 3 2 0 13
27 วัดพนมเศษ 1 2 3 6 5 3 2 0 10
28 วัดสายลำโพงเหนือ 1 2 2 5 8 1 0 2 9
29 บ้านเขานางต่วม 1 2 1 4 6 3 0 0 9
30 จงซันเซียะเซี่ยว 1 2 1 4 5 0 0 0 5
31 บ้านลำพยนต์ 1 2 0 3 7 0 1 0 8
32 บ้านคลองตักน้ำ 1 1 2 4 7 0 0 0 7
33 อนุบาลตากฟ้า 1 1 2 4 6 0 0 0 6
34 บ้านนาขอม 1 1 0 2 6 1 0 0 7
35 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 1 1 0 2 3 1 1 1 5
36 บ้านหนองสะเอ้ง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
37 วัดเทพสุทธาวาส 1 1 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านหนองโบสถ์ 1 0 2 3 3 2 0 1 5
39 อุสาหะวิทยา 1 0 1 2 4 0 0 0 4
40 บ้านชะลอมแหน 1 0 1 2 2 0 1 0 3
41 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1 0 0 1 2 3 0 0 5
42 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
43 บ้านร่องหอย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
44 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
45 วัดหนองเบน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
46 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านสระแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านโค้งสวอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 วัดเขาดุม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านห้วยหอม 0 4 1 5 6 0 0 0 6
52 บ้านดงมัน 0 2 2 4 2 2 0 0 4
53 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 0 1 4 5 7 1 0 0 8
54 วัดเขาฝา 0 1 2 3 5 3 3 1 11
55 บ้านหนองสีซอ 0 1 2 3 0 4 0 0 4
56 บ้านวังกระโดนน้อย 0 1 1 2 5 1 0 0 6
57 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 0 1 1 2 4 2 1 0 7
58 บ้านเขาปูน 0 1 1 2 4 0 1 0 5
59 บ้านพนมรอก 0 1 1 2 3 1 0 0 4
60 บ้านโคกสามัคคี 0 1 1 2 2 3 0 0 5
61 บ้านเขาดิน 0 1 1 2 2 1 0 0 3
62 นิมิตศึกษา 0 1 0 1 5 2 0 0 7
63 ประชาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 5 2 0 0 7
64 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 0 1 0 1 4 3 0 0 7
65 บ้านคลองกำลัง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
66 บ้านหนองบัวตากลาน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
67 วัดสำโรงชัย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
68 วัดโพธิ์ศรี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
69 วัดหนองสีนวล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านโคกเจริญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านไร่ประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 0 2 1 0 3
75 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 0 0 1 1 3 5 2 1 10
76 น้ำสาดกลาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
77 บ้านห้วยน้ำลาด 0 0 1 1 3 0 0 0 3
78 วัดห้วยลำไย 0 0 1 1 2 3 0 0 5
79 วัดสายลำโพงกลาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
80 บ้านหนองสุขสันต์ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
81 กิจจานุศาสตร์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
82 บ้านเขาค้างคาว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
83 บ้านหัวเขาตาคลี 0 0 1 1 1 3 0 0 4
84 วัดหนองหม้อ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
85 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
87 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 0 0 0 0 3 3 0 0 6
88 จันทนานุสรณ์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
89 บ้านวังคาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
90 วัดหนองเสือ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
91 บ้านคลองบอน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
92 บ้านหนองเต็งรัง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
93 รังสรรค์วิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
94 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
95 บ้านเขาใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
96 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
97 บ้านหนองพังพวย 0 0 0 0 1 5 0 0 6
98 บ้านไตรคีรี 0 0 0 0 1 2 2 0 5
99 บ้านหนองไม้แดง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
100 บ้านหนองสะแกยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 บ้านอุดมธัญญา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
103 ม่วงน้อยประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
104 วันครู(2504) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
105 บ้านตะคร้อลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านหนองหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านห้วยตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านเนินบ่อทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 ประดับวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 วัดห้วยธารทหาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
116 บ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
117 บ้านหนองกระเปา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
118 วัดหนองตะโก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
119 วัดหนองคูน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
120 วัดโคกเดื่อวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 วัดสายลำโพงใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านซับสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านบ่อไทยสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านปากง่าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 พิพัฒน์ศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 วัดจันเสน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 วัดถ้ำผาสุขใจ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 วัดลาดทิพยรส 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 น้ำสาดเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 บ้านหนองเนิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 คลองแปดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 บ้านวังทองประชานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 บ้านห้วยถั่วใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 วัดทุ่งทะเลทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 บ้านวังกระโดนใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 109 95 84 288 447 162 58 15 667