สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 10 4 2 16 18 3 1 0 22
2 ปรียาโชติ 7 2 5 14 27 6 1 0 34
3 ชุมชนบ้านหัวหวาย 6 0 0 6 8 5 1 0 14
4 บ้านคลองลาน 5 4 3 12 14 2 0 0 16
5 อุดมพัฒนา 5 4 2 11 12 6 3 0 21
6 ชุมชนวัดห้วยร่วม 5 0 2 7 7 1 1 0 9
7 บ้านโพธิ์ประสาท 4 5 5 14 15 3 2 0 20
8 บ้านทำนบ 4 4 2 10 16 1 0 0 17
9 สามมิตร 4 3 2 9 15 6 3 0 24
10 วัดดอนคา 4 2 0 6 7 0 0 1 7
11 บ้านกระทุ่มทอง 4 1 0 5 5 1 1 0 7
12 บ้านเขามะเกลือ 4 0 0 4 6 2 0 1 8
13 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 3 4 1 8 11 4 0 0 15
14 สระงาม 3 3 1 7 8 0 0 0 8
15 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 3 2 2 7 8 1 1 0 10
16 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 3 1 1 5 10 1 3 1 14
17 อนุบาลท่าตะโก 2 3 2 7 15 2 0 0 17
18 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 2 3 2 7 8 3 0 0 11
19 บ้านวังกระโดนน้อย 2 3 1 6 9 1 0 0 10
20 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 2 3 1 6 8 2 0 0 10
21 บ้านลำพยนต์ 2 3 0 5 8 2 1 0 11
22 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 2 2 3 7 10 8 3 0 21
23 วัดท่าสุ่ม 2 2 1 5 8 0 1 1 9
24 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 2 1 0 3 4 3 3 1 10
25 บ้านวังแรง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
26 บ้านหนองโบสถ์ 2 0 4 6 6 2 0 1 8
27 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 2 0 2 4 4 1 1 0 6
28 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 2 0 1 3 6 5 3 1 14
29 บ้านโคกกร่าง 2 0 0 2 3 1 1 0 5
30 บ้านร่องหอย 2 0 0 2 2 1 0 0 3
31 บ้านเขาธรรมบท 2 0 0 2 2 1 0 0 3
32 วัดเทพสุทธาวาส 1 4 2 7 6 1 0 0 7
33 วัดพนมเศษ 1 3 3 7 6 4 2 0 12
34 วังวิทยา 1 2 5 8 10 3 2 0 15
35 วัดสายลำโพงเหนือ 1 2 2 5 8 1 0 2 9
36 บ้านเขานางต่วม 1 2 2 5 7 3 0 0 10
37 บ้านเขาปูน 1 2 1 4 6 0 1 0 7
38 จงซันเซียะเซี่ยว 1 2 1 4 5 0 0 0 5
39 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1 1 5 7 9 1 0 0 10
40 บ้านคลองตักน้ำ 1 1 2 4 7 0 0 0 7
41 อนุบาลตากฟ้า 1 1 2 4 7 0 0 0 7
42 บ้านนาขอม 1 1 0 2 6 1 0 0 7
43 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 1 1 0 2 3 1 1 1 5
44 บ้านหนองสะเอ้ง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
45 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านหัวเขาตาคลี 1 0 2 3 3 4 0 0 7
48 น้ำสาดกลาง 1 0 1 2 5 0 0 0 5
49 บ้านห้วยน้ำลาด 1 0 1 2 4 0 0 0 4
50 อุสาหะวิทยา 1 0 1 2 4 0 0 0 4
51 บ้านชะลอมแหน 1 0 1 2 2 0 1 0 3
52 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1 0 0 1 2 3 0 0 5
53 บ้านหนองเต็งรัง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
54 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
55 วัดสายลำโพงใต้ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 วัดหนองเบน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
58 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านสระแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านโค้งสวอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 วัดเขาดุม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 วัดเวฬุวัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านห้วยหอม 0 4 1 5 6 0 0 0 6
64 บ้านคลองกำลัง 0 3 1 4 7 1 1 0 9
65 บ้านดงมัน 0 2 2 4 2 2 0 0 4
66 บ้านโคกสามัคคี 0 2 1 3 2 3 1 0 6
67 วัดเขาฝา 0 1 2 3 5 3 3 1 11
68 บ้านหนองสีซอ 0 1 2 3 0 4 0 0 4
69 วัดห้วยลำไย 0 1 1 2 5 4 0 0 9
70 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 0 1 1 2 4 2 1 0 7
71 บ้านพนมรอก 0 1 1 2 3 1 0 0 4
72 บ้านเขาดิน 0 1 1 2 2 1 0 0 3
73 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 0 1 0 1 5 4 0 0 9
74 นิมิตศึกษา 0 1 0 1 5 2 0 0 7
75 ประชาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 5 2 0 0 7
76 บ้านหนองบัวตากลาน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
77 วันครู(2504) 0 1 0 1 2 0 1 0 3
78 วัดสำโรงชัย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 วัดโพธิ์ศรี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
80 วัดหนองสีนวล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านโคกเจริญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านไร่ประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 0 2 1 0 3
85 วัดสายลำโพงกลาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
86 บ้านหนองสุขสันต์ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
87 กิจจานุศาสตร์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 บ้านหนองหลวง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
89 บ้านเขาค้างคาว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
90 วัดหนองหม้อ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
91 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
93 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 0 0 0 0 3 3 0 0 6
94 บ้านคลองบอน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
95 จันทนานุสรณ์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
96 บ้านวังคาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
97 วัดหนองเสือ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
98 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
99 รังสรรค์วิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
100 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
101 บ้านเขาใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองพังพวย 0 0 0 0 1 5 0 0 6
103 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
104 บ้านไตรคีรี 0 0 0 0 1 2 2 0 5
105 บ้านหนองไม้แดง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
106 บ้านหนองสะแกยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 บ้านอุดมธัญญา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
109 ม่วงน้อยประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
110 บ้านตะคร้อลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านห้วยตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านเนินบ่อทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านใหม่วารีเย็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 ประดับวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 วัดห้วยธารทหาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
121 บ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
122 บ้านหนองกระเปา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
123 วัดหนองตะโก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 วัดหนองคูน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
125 วัดโคกเดื่อวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
126 บ้านซับสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านบ่อไทยสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านปากง่าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 พิพัฒน์ศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 วัดจันเสน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 วัดถ้ำผาสุขใจ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 วัดลาดทิพยรส 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 น้ำสาดเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านหนองเนิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 คลองแปดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 บ้านวังทองประชานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 บ้านห้วยถั่วใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 วัดทุ่งทะเลทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 บ้านวังกระโดนใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 135 114 97 346 518 175 61 15 754