หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปรียาโชติ 37 27 79.41% 6 17.65% 1 2.94% 0 0% 34
2 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 26 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
3 โรงเรียนบ้านทำนบ 18 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
4 โรงเรียนสามมิตร 24 15 62.5% 6 25% 3 12.5% 0 0% 24
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 20 15 75% 3 15% 2 10% 0 0% 20
6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 17 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
7 โรงเรียนบ้านคลองลาน 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนอุดมพัฒนา 21 12 57.14% 6 28.57% 3 14.29% 0 0% 21
9 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
10 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 24 10 47.62% 8 38.1% 3 14.29% 0 0% 21
11 โรงเรียนวังวิทยา 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
12 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 15 10 66.67% 1 6.67% 3 20% 1 6.67% 15
13 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
14 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 16 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
16 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 13 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
17 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
20 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
21 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 11 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
22 โรงเรียนสระงาม 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
23 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
25 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
26 โรงเรียนวัดดอนคา 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
27 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
28 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
29 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 18 6 40% 5 33.33% 3 20% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนวัดพนมเศษ 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
32 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
33 โรงเรียนบ้านนาขอม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านเขาปูน 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
36 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนวัดห้วยลำไย 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนวัดเขาฝา 13 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
40 โรงเรียนนิมิตศึกษา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนน้ำสาดกลาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 13 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 9 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านคลองบอน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านพนมรอก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนจันทนานุสรณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านวังคาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านวังแรง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดหนองเสือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านดงมัน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านร่องหอย 7 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนวันครู(2504) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านหนองแอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านไตรคีรี 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดหนองสีนวล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
95 โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนวัดหนองหม้อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดหนองเบน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนประดับวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดเขาดุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านหนองกระเปา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนวัดหนองตะโก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านปากง่าม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนวัดจันเสน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านหนองเนิน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
139 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
141 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
142 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
143 โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศน.อัมพร อินทรอาษา โทร.086-2022494 ผู้ดูแลระบบ ศน.วนิดา แสงเมือง โทร.091-8391123 ผู้ประสานงาน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]