หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นครสวรรค์ เขต 3)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ม.1-3 7 ต.ค. 2558 08.30-12.30 การแข่งขันเรียงตามลำดับรายการแข่งขันเป็นต้นไป พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.30-13.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ป.1-6 7 ต.ค. 2558 08.30-12.30
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ม.1-3 7 ต.ค. 2558 08.30-12.30
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ป.1-6 7 ต.ค. 2558 08.30-12.30
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ม.1-3 7 ต.ค. 2558 12.30-16.30
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ป.1-6 7 ต.ค. 2558 12.30-16.30
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ป.1-ม.3 7 ต.ค. 2558 12.30-16.30
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 หอประชุมท่าตะโกรวมใจ ชั้น ป.1-ม.3 7 ต.ค. 2558 12.30-16.30
-


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศน.อัมพร อินทรอาษา โทร.086-2022494 ผู้ดูแลระบบ ศน.วนิดา แสงเมือง โทร.091-8391123 ผู้ประสานงาน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]