หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นครสวรรค์ เขต 3)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ป.1-6 ห้อง ซาวน์แล็ป 7 ต.ค. 2558 08.30.12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ม.1-3 ห้อง ซาวน์แล็ป 7 ต.ค. 2558 13.00-16.30
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารศรีพิรุณ ชั้น ป.1-3 ห้อง ศูนย์ Peer Center 7 ต.ค. 2558 08.30-12.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารไตรศุลี ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.1/4 8 ต.ค. 2558 13.00-16.30
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารไตรศุลี ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.1/4 8 ต.ค. 2558 13.00-16.30
-


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศน.อัมพร อินทรอาษา โทร.086-2022494 ผู้ดูแลระบบ ศน.วนิดา แสงเมือง โทร.091-8391123 ผู้ประสานงาน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]