หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นครสวรรค์ เขต 3)

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม โรงฝึกงาน ชั้น ป.1-ป.3 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-15.30 น.
-
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สนามฟุตบอล ชั้น ป.4- ป.6 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-16.30 น.
-
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สนามฟุตบอล ชั้น ป.4 - ป.6 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-16.30 น.
-
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สนามฟุตบอล ชั้น ม.1- ม.3 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.30 น.
-
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สนามฟุตบอล ชั้น ม.1-ม.3 7 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.30 น.
-


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศน.อัมพร อินทรอาษา โทร.086-2022494 ผู้ดูแลระบบ ศน.วนิดา แสงเมือง โทร.091-8391123 ผู้ประสานงาน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]