หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นครสวรรค์ เขต 3)

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ระเบียงหน้าอาคารเรียนและห้องพักครู 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานเวลา 12.30-12..45 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก หน้าระเบียงอาคารเรียนและห้องพักครู 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-12.45
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัว12.30-12.45
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-12.45
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ห้องประชุมปรเมษฐ์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-08.45
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ห้องประชุมปรเมษฐ์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-08.45
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก หน้าอาคารอนุบาล 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวเวลาจัดนิทรรศการ 12.30 เป็นต้นไป
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ห้องประชุมปรเมษฐ์ 8 ต.ค. 2558 09.00-11.00 รายงานตัว 08.30-08.45
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก หน้าอาคารอนุบาล 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวจัดนิทรรศการ 12.30 เป็นต้นไป
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ห้องประชุมปรเมษฐ์ 8 ต.ค. 2558 09.00-11.00 รายงานตัว 08.30-08.45
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก หอ้งประชุมปรเมษฐ์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-12.45
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ห้องประชุมปรเมษฐ์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-12.45
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก หน้าระเบียงอาคารเรียนอละห้องพักครู 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-08.45
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก หน้าระเบียงอาคารเรียนและห้องพักครู 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30-08.45
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-08.45
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก โรงอาหาร 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานคัว 08.30-08.45
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ห้องประชุมปรเมษฐ์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-08.45
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ห้องประชุมปรเมษฐ์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-08.45


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศน.อัมพร อินทรอาษา โทร.086-2022494 ผู้ดูแลระบบ ศน.วนิดา แสงเมือง โทร.091-8391123 ผู้ประสานงาน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]