หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นครสวรรค์ เขต 3)

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 08.30-10.30
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารแปดเหลี่ยม (หน้าโรงอาหาร) ชั้น ม.1-3 ห้อง อาหารแปดเหลี่ยม 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารไตรศุลี ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 80.30-13.30
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารไตรศุลี ชั้น ป.4-6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 08.30-13.30
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารไตรศุลี ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 08.30-13.30
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ป.4-6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 80.30-11.30
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารไตรศุลี ชั้น ป.4-6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ชั้น ป.4-6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศน.อัมพร อินทรอาษา โทร.086-2022494 ผู้ดูแลระบบ ศน.วนิดา แสงเมือง โทร.091-8391123 ผู้ประสานงาน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]