หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นครสวรรค์ เขต 3)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามหน้าศูนย์ One Stop อำเภอท่าตะโก 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามหน้าศูนย์ One Stop อำเภอท่าตะโก 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารล้อพูลศรี ห้อง ประชุมล้อพูลศรี 7 ต.ค. 2558 08.00-15.00 รับรายงานตัว เวลา 07.30-07.45 น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาคารห้องสมุด ห้อง สมุดโรงเรียน 7 ต.ค. 2558 08.00-15.00 เริ่มรับรายงานตัวเวลา 07.30-07.45 น.


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศน.อัมพร อินทรอาษา โทร.086-2022494 ผู้ดูแลระบบ ศน.วนิดา แสงเมือง โทร.091-8391123 ผู้ประสานงาน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]