สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลาดยาว 14 7 3 24 24 2 0 0 26
2 บ้านปางสุด 8 11 4 23 25 5 0 1 30
3 บ้านคลองสมบูรณ์ 5 3 4 12 17 5 1 0 23
4 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 5 0 1 6 11 3 0 0 14
5 บ้านคลองไทร 4 4 5 13 14 1 0 0 15
6 บ้านปางสวรรค์ 4 2 2 8 8 2 0 0 10
7 วัดสวนหลวง 4 2 1 7 10 3 0 0 13
8 บ้านใหม่ศรีนคร 4 1 1 6 8 1 0 0 9
9 บ้านดอนจังหัน 3 4 1 8 9 3 0 0 12
10 สวนป่าแม่กะสี 3 3 3 9 11 0 0 0 11
11 บ้านตลุกข่อยน้ำ 3 3 1 7 14 9 1 0 24
12 วัดจิกลาด 3 2 1 6 9 6 0 1 15
13 บ้านท่ามะกรูด 3 2 0 5 6 0 0 0 6
14 บ้านพนาสวรรค์ 3 1 4 8 13 3 0 1 16
15 บ้านคลองน้ำโจน 3 0 0 3 4 4 1 0 9
16 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 2 3 0 5 16 3 0 0 19
17 วัดสังฆวิถี 2 3 0 5 7 1 0 0 8
18 วัดหนองตางู 2 2 2 6 8 4 0 0 12
19 บ้านชุมม่วง 2 2 2 6 8 3 0 0 11
20 อนุบาลแม่เปิน 2 2 2 6 8 0 0 0 8
21 วัดหนองยาว 2 2 0 4 7 3 0 0 10
22 บ้านงิ้วแบ้ 2 1 8 11 11 4 0 0 15
23 บ้านวังชุมพร 2 1 1 4 9 3 0 0 12
24 เขาหินกราวประชาสรรค์ 2 0 2 4 7 3 0 0 10
25 วัดคลองสาลี 2 0 0 2 4 0 0 0 4
26 บ้านวังซ่าน 1 2 1 4 8 4 0 0 12
27 บ้านบ่อกะปุง 1 2 1 4 8 1 1 1 10
28 วัดบ้านไผ่ 1 2 1 4 4 1 1 0 6
29 วัดหนองปลาไหล 1 2 0 3 7 1 0 0 8
30 บ้านบึงหล่ม 1 1 2 4 11 1 0 0 12
31 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1 1 2 4 9 3 0 0 12
32 บ้านหินดาด 1 1 2 4 6 1 1 1 8
33 บ้านตะแบกงาม 1 1 1 3 12 1 1 0 14
34 บ้านหนองจิกรี 1 1 1 3 6 1 0 0 7
35 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1 1 1 3 3 3 0 0 6
36 วัดหูกวาง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
37 วัดบ้านคลอง 1 1 0 2 5 1 0 0 6
38 วัดบางแก้ว 1 0 2 3 5 1 0 0 6
39 บ้านเขาแม่กระทู้ 1 0 2 3 4 2 0 0 6
40 บ้านบึงราษฎร์ 1 0 1 2 5 3 2 0 10
41 วัดสังขสุทธาวาส 1 0 1 2 3 0 0 0 3
42 วัดหนองกรด 1 0 0 1 5 1 0 0 6
43 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1 0 0 1 3 1 0 1 4
44 บ้านดงสีเสียด 1 0 0 1 3 1 0 0 4
45 บ้านสะเดาซ้าย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
46 บ้านวังสำราญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
47 บ้านทุ่งตัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านยอดห้วยแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 วัดเขาสมุก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 วัดบ้านพลัง 0 4 0 4 8 3 0 0 11
51 บ้านมาบแก 0 2 1 3 5 2 0 0 7
52 วัดบ้านไร่ 0 2 1 3 4 1 0 0 5
53 บ้านศรีไกรลาศ 0 2 0 2 3 4 0 0 7
54 บ้านเขาจั๊กจั่น 0 2 0 2 3 1 0 0 4
55 บ้านปางงู 0 2 0 2 3 1 0 0 4
56 อนุบาลชุมตาบง 0 1 1 2 5 2 0 0 7
57 ไตรประชาสามัคคี 0 1 0 1 5 1 0 0 6
58 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 0 1 0 1 4 1 0 0 5
59 วัดหนองไร่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
60 วัดสระแก้ว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
61 บ้านหนองเสือ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
62 วัดวิมลประชาราษฎร์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
63 วัดคลองธรรม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
64 บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 0 0 2 2 7 0 1 0 8
66 บ้านดอนพลอง 0 0 2 2 5 4 0 0 9
67 บ้านลานตะแบก 0 0 2 2 4 3 1 0 8
68 เยาวชนพัฒนา 0 0 2 2 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองละมาน 0 0 2 2 2 1 0 0 3
70 บ้านปางขนุน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
71 บ้านเปราะ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
72 บ้านวังหิน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
73 จันทราราษฎร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
74 บ้านปางชัย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
75 วัดประสาทวิถี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
76 วัดมงคลสถิตย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
77 วัดใหม่สามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
78 ไทยรัฐวิทยา 59 ( สังฆวิจิตร ) 0 0 0 0 5 2 2 0 9
79 บ้านตะกรุด 0 0 0 0 4 4 0 0 8
80 บ้านยุบใหญ่ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
81 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 4 1 1 0 6
82 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
83 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
84 บ้านวังน้ำขาว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
85 หัดไทยวิทยาอุทิศ 0 0 0 0 2 5 0 0 7
86 วัดตาสังใต้ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
87 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
88 วัดวิวิตตาราม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
89 บ้านศรีทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
90 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
91 บ้านหนองไม้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
92 วัดท่างิ้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 วัดหนองมะขาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
94 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
95 วัดเจริญผล 0 0 0 0 1 1 1 0 3
96 วัดคลองสองหน่อ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
97 ชุมชนบ้านดอนโม่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 บ้านคลองม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 บ้านเทพมงคลทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 วัดจันทร์ทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 บ้านท่าตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 วัดโพธิ์ขวัญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 0 0 0 0 0 5 0 0 5
107 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
108 วัดเกาะเปา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
109 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านหนองบอนใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 วัดธรรมจริยาวาส 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 วัดเทพสถาพร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 บ้านดงคู้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 บ้านไทรทองสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 วัดบ้านวัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 วัดเขาห้วยลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 113 100 88 301 524 177 19 7 720