หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านปางสุด 38 32 84.21% 5 13.16% 0 0% 1 2.63% 38
2 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 31 27 90% 3 10% 0 0% 0 0% 30
3 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 24 19 79.17% 5 20.83% 0 0% 0 0% 24
4 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 27 18 75% 5 20.83% 1 4.17% 0 0% 24
5 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 22 17 77.27% 3 13.64% 1 4.55% 1 4.55% 22
6 โรงเรียนบ้านคลองไทร 19 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
7 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 27 14 58.33% 9 37.5% 1 4.17% 0 0% 24
8 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
9 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 17 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
10 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 13 12 92.31% 0 0% 1 7.69% 0 0% 13
11 โรงเรียนวัดหนองตางู 18 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
12 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 17 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
13 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 17 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 20 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 14 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
16 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
17 โรงเรียนวัดจิกลาด 20 10 58.82% 6 35.29% 0 0% 1 5.88% 17
18 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
19 โรงเรียนวัดสวนหลวง 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
20 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
22 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
23 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
24 โรงเรียนบ้านหินดาด 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
25 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
26 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
27 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
28 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนวัดหนองยาว 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
31 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
34 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
35 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนวัดหนองกรด 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
40 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( สังฆวิจิตร ) 11 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านมาบแก 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 10 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดบางแก้ว 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนวัดคลองสาลี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านตะกรุด 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
51 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 10 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านหนองจิก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 8 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านปางงู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านปางขนุน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดหนองไร่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนวัดหูกวาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนวัดคลองธรรม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนวัดสระแก้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านศรีทอง 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านปางชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดหนองมะขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านเปราะ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนวัดเจริญผล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนจันทราราษฎร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดเขาสมุก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 9 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนวัดเกาะเปา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านดงคู้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
120 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
121 โรงเรียนวัดบ้านวัง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
122 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้รับผิดเชอบ นายละมูล หมีอิ่ม 0872036575 admin นายกมล หมีอิ่ม 0925195177 นางเสาวนีย์ ยี่สุ่น 0812819226
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]