เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสันคู สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาปูน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหัวถนน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88 ทอง 4
5 วัดรังงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87 ทอง 5
6 สระวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86 ทอง 6
7 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
8 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 98.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.52 ทอง 4
5 วัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.16 ทอง 5
6 บ้านห้วยบง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84.77 ทอง 6
7 บ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84.51 ทอง 7
8 วัดหัวถนน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76.31 เงิน 8
9 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 71 เงิน 9
10 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66.53 ทองแดง 10
11 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 64.38 ทองแดง 11
12 วัดหนองพรมหน่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60.87 ทองแดง 12
13 บ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60.84 ทองแดง 13
14 บ้านสระบัว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60.82 ทองแดง 14
15 วัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60.24 ทองแดง 15
16 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60 ทองแดง 16
17 วัดคลองบางเดื่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
18 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 95.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยบง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82.81 ทอง 4
5 วัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74.15 เงิน 5
6 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 62.35 ทองแดง 6
7 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 61.61 ทองแดง 7
8 บ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60.91 ทองแดง 8
9 วัดหัวถนน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60.91 ทองแดง 8
10 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60.70 ทองแดง 10
11 วัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 40 เข้าร่วม 11
12 บ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
13 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
14 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77 เงิน 4
5 วัดหนองกระโดน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73 เงิน 5
6 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66 ทองแดง 6
7 วัดฆะมัง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 7
8 บ้านสระบัว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 64 ทองแดง 8
9 วัดพันลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 0 เข้าร่วม
10 วัดหัวถนน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 0 เข้าร่วม
11 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 0 เข้าร่วม
12 วัดคลองบางเดื่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยบง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง 5
6 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83 ทอง 6
7 วัดพันลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82 ทอง 7
8 วัดหนองกระโดน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81 ทอง 8
9 วัดคลองเกษมเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน 9
10 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77 เงิน 10
11 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน 11
12 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 12
13 บ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73 เงิน 13
14 วัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 14
15 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74 เงิน 4
5 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 71 เงิน 5
6 บ้านห้วยบง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
6 บ้านห้วยบง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
7 วัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยบง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 4
5 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 71 เงิน 5
6 วัดคลองเกษมเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 6
7 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
8 วัดศาลาแดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 4
5 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 4
6 วัดศาลาแดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79 เงิน 6
7 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน 7
8 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน 8
9 วัดคลองเกษมเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน 8
10 บ้านสระบัว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 10
11 วัดฆะมัง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73 เงิน 11
12 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 69 ทองแดง 12
13 วัดคลองบางเดื่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
14 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 4
5 วัดฆะมัง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72.67 เงิน 5
6 วัดหนองพรมหน่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 68 ทองแดง 6
7 วัดศรีอุทุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 7
8 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66 ทองแดง 8
9 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 9
10 วัดดงกะพี้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
11 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
12 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดศาลาแดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83.25 ทอง 4
5 วัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82.25 ทอง 5
6 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81.75 ทอง 6
7 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81.67 ทอง 7
8 บ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79 เงิน 8
9 วัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79 เงิน 8
10 วัดหัวงิ้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79 เงิน 8
11 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78.67 เงิน 11
12 บ้านห้วยบง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78.25 เงิน 12
13 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77.50 เงิน 13
14 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77.50 เงิน 13
15 บ้านหาดสูง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76.75 เงิน 15
16 วัดพันลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76.50 เงิน 16
17 วัดหนองกระโดน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75.50 เงิน 17
18 วัดฆะมัง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75.25 เงิน 18
19 วัดหนองพรมหน่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74.50 เงิน 19
20 บ้านสระบัว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 68.25 ทองแดง 20
21 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67.75 ทองแดง 21
22 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60 ทองแดง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดไทรใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีอุทุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหาดสูง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 69 ทองแดง 4
5 บ้านสระบัว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองกระโดน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหาดสูง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีอุทุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหัวถนน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดฆะมัง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยบง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82 ทอง 4
5 วัดหนองกระโดน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านหาดสูง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77 เงิน 6
7 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 7
8 บ้านสระบัว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73 เงิน 8
9 วัดคลองบางเดื่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองกระโดน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคลองบางเดื่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสระบัว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 4
5 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73 เงิน 5
6 วัดหนองพรมหน่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82 ทอง 4
5 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน 5
6 วัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 6
7 วัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73 เงิน 7
8 บ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 68 ทองแดง 8
9 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 9
10 วัดหัวงิ้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 9
11 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 9
12 วัดฆะมัง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 12
13 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88.75 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
4 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองกระโดน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหาดสูง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคลองเกษมเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74 เงิน 4
5 บ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74 เงิน 4
6 วัดหนองกระโดน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74 เงิน 4
7 วัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73 เงิน 4
5 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91 ทอง 4
5 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77 เงิน 5
6 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน 6
7 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 7
8 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 8
9 วัดหนองกระโดน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 71 เงิน 9
10 วัดพันลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 10
11 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 10
12 วัดหนองพรมหน่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 12
13 วัดคลองบางเดื่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66 ทองแดง 13
14 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 14
15 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 64 ทองแดง 15
16 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 64 ทองแดง 15
17 วัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 63 ทองแดง 17
18 วัดหัวงิ้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสระบัว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 5
6 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดฆะมัง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหัวงิ้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 95 ทอง 4
5 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน 5
6 วัดหนองกระโดน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77 เงิน 6
7 วัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน 7
8 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 8
9 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74 เงิน 9
10 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60 ทองแดง 10
11 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
12 บ้านสระบัว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
13 บ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -
14 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศาลาแดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศาลาแดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหัวถนน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองพรมหน่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 55 เข้าร่วม 4
5 บ้านห้วยบง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน