สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 15 7 9 31 36 9 6 1 51
2 วัดนากลาง 7 4 4 15 15 5 2 1 22
3 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 7 2 0 9 9 2 0 0 11
4 วัดท่าทอง 6 3 2 11 12 6 2 0 20
5 บ้านหนองไม้แดง 6 2 1 9 13 2 3 0 18
6 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 5 2 0 7 8 1 1 1 10
7 บ้านเนิน 4 6 3 13 16 13 5 0 34
8 วัดนิเวศวุฒาราม 4 3 3 10 16 7 3 1 26
9 บ้านเขาปูน 4 3 0 7 8 1 1 0 10
10 วัดหนองปลิง 4 1 1 6 10 5 3 2 18
11 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 3 3 2 8 8 0 1 0 9
12 โพฒิสารศึกษา 3 3 0 6 6 0 0 0 6
13 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 3 0 1 4 4 2 0 0 6
14 พยุหะศึกษาคาร 2 4 3 9 11 2 3 0 16
15 วัดบ้านมะเกลือ 2 3 0 5 8 3 2 1 13
16 วัดหนองกระโดน 2 2 0 4 6 10 1 2 17
17 สามแยกเจ้าพระยา 2 2 0 4 5 1 0 0 6
18 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 2 1 0 3 7 4 2 0 13
19 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2 0 1 3 4 1 5 0 10
20 บ้านช่อกระถินพัฒนา 2 0 0 2 4 3 1 0 8
21 วัดวังยาง 2 0 0 2 2 2 0 0 4
22 วิสุทธิศึกษา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 อนุบาลนครสวรรค์ 1 5 2 8 11 2 1 0 14
24 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1 3 1 5 8 8 0 0 16
25 ประชานุเคราะห์ 1 2 1 4 4 1 0 0 5
26 บ้านคลองม่วง 1 2 0 3 4 2 3 2 9
27 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 1 2 0 3 4 0 1 0 5
28 เทศบาลวัดไทรเหนือ 1 2 0 3 3 1 0 0 4
29 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 1 1 2 4 5 2 0 0 7
30 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1 1 1 3 4 0 0 0 4
31 บ้านห้วยบง 1 1 0 2 5 1 0 1 6
32 ราษฎร์อุทิศ 1 1 0 2 4 0 1 0 5
33 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1 1 0 2 3 3 5 1 11
34 วัดท่าโก 1 1 0 2 2 1 1 1 4
35 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 1 1 0 2 2 1 0 0 3
36 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
37 วัดสันติธรรม 1 0 3 4 7 1 0 1 8
38 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1 0 2 3 5 2 3 1 10
39 วัดเขามโน 1 0 2 3 4 3 0 0 7
40 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 1 0 2 3 4 2 0 0 6
41 วัดศรีอุทุมพร 1 0 2 3 3 1 3 0 7
42 วัดศาลาแดง 1 0 1 2 4 1 4 0 9
43 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 1 0 1 2 3 5 0 0 8
44 วัดคลองบางเดื่อ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
45 วัดรังงาม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
46 ชุมชนวัดคลองปลากด 1 0 1 2 2 4 0 0 6
47 วัดหัวงิ้ว 1 0 1 2 2 2 2 0 6
48 วัดหนองพรมหน่อ 1 0 0 1 4 2 4 1 10
49 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 1 0 0 1 4 1 0 0 5
50 วัดทับกฤชเหนือ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
51 วัดปากคลองปลากด 1 0 0 1 3 0 1 1 4
52 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 1 0 0 1 2 5 2 0 9
53 พยุหะวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 วัดกลางแดด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 วัดวังสวัสดี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านเนินเวียง 1 0 0 1 1 2 2 0 5
57 เขาสระนางสรง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
58 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1 0 0 1 1 0 1 0 2
59 บ้านสระเศรษฐี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านพรหมเขต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 วัดสันคู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 เทศบาลวัดไทรใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 อนุชนวัฒนา 0 3 1 4 5 4 0 0 9
64 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 0 3 0 3 3 3 1 0 7
65 โอสถสภาอุปถัมภ์ 0 2 1 3 1 3 0 0 4
66 วัดฆะมัง 0 2 0 2 2 6 5 0 13
67 บ้านสระบัว 0 1 3 4 5 8 4 0 17
68 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 0 1 1 2 8 5 2 0 15
69 บ้านหาดสูง 0 1 1 2 5 4 2 0 11
70 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 0 1 1 2 3 0 4 0 7
71 บ้านเขาถ้ำพระ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
72 สระวิทยา 0 1 0 1 5 4 1 0 10
73 วัดคลองเกษมเหนือ 0 1 0 1 3 6 1 0 10
74 วัดมรรครังสฤษดิ์ 0 1 0 1 3 0 1 1 4
75 ศิริราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 2 2 0 0 4
76 อินทารามวิทยา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
77 วัดหนองโรง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
78 มารีย์วิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 วัดหนองเขนง 0 1 0 1 1 3 2 0 6
80 วัดมหาโพธิใต้ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
81 บ้านหนองโพลง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
82 วัดหัวกะทุ่ม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
84 วัดหัวถนน 0 0 3 3 2 4 1 1 7
85 บ้านหนองหัวเรือ 0 0 2 2 3 3 0 0 6
86 ปวีณาวิทยา 0 0 2 2 3 0 0 0 3
87 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 0 0 2 2 2 3 0 0 5
88 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 0 0 2 2 2 0 1 0 3
89 วัดท่านา 0 0 1 1 3 2 2 0 7
90 วัดดอนใหญ่ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
91 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
92 วัดมโนราษฎร์ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
93 วัดบ้านบน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
94 บ้านสามัคคีธรรม 0 0 1 1 2 0 1 0 3
95 บ้านเนินพะยอม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
96 เขาสามยอด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
97 ย่านคีรี 0 0 1 1 1 2 1 1 4
98 บ้านธารหวาย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
99 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
100 วัดท่าล้อ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
101 บ้านซับผักกาด 0 0 1 1 1 1 1 0 3
102 วัดเนินกะพี้ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
103 วัดใหม่ 0 0 0 0 2 3 4 1 9
104 วัดสมานประชาชน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
105 บ้านบ่อดินสอพอง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
106 วัดพันลาน 0 0 0 0 2 2 0 1 4
107 วัดเนินมะขามงาม 0 0 0 0 2 1 2 0 5
108 วัดบางไซ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
109 บ้านเนินศาลา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
110 วัดยางขาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 วัดบึงน้ำใส 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 เขาทอง 0 0 0 0 1 9 3 0 13
113 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 5 0 1 6
114 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 0 0 0 0 1 4 2 1 7
115 วัดบริรักษ์ประชาสาร 0 0 0 0 1 3 2 0 6
116 วัดหนองเต่า 0 0 0 0 1 3 2 0 6
117 เทศบาลวัดสุคตวราราม 0 0 0 0 1 3 1 0 5
118 บ้านท่ากร่าง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
119 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 0 0 0 0 1 3 0 0 4
120 วัดเนินสะเดา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
121 วัดบางม่วง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
122 วัดหนองแพงพวย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
123 วัดบางเคียน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
124 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
125 วัดบ้านลาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
128 บ้านประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
129 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
130 วัดทัพชุมพล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
131 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
132 วัดเขาบ่อพลับ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
133 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 วัดสุวรรณรัตนาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 0 3 0 0 3
137 บ้านทุ่งตาทั่ง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
138 บ้านสระงาม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
139 วัดแสงรังสรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
140 วัดท่าไม้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 บ้านท่าเตียน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
142 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 ศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
147 บ้านคุ้งวารี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านเขากะลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 วัดดอนสนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 วัดวังหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 วัดโพธิ์หนองยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 วัดไผ่สิงห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 วัดวังไผ่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 วัดสวรรค์ประชากร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
156 วัดพิกุล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 วัดศรีอัมพวัลย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 เนินมะกอก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 วัดดงกะพี้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 วัดดงเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 วัดหนองโก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 129 102 87 318 479 296 151 32 926