สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 15 7 7 29 34 9 6 1 49
2 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 7 2 0 9 9 2 0 0 11
3 วัดนากลาง 6 4 4 14 14 5 2 1 21
4 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 5 2 0 7 8 1 1 1 10
5 บ้านเนิน 4 6 3 13 16 13 5 0 34
6 วัดหนองปลิง 4 1 1 6 10 5 3 2 18
7 วัดนิเวศวุฒาราม 3 3 3 9 15 7 3 1 25
8 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 3 3 2 8 8 0 1 0 9
9 โพฒิสารศึกษา 3 3 0 6 6 0 0 0 6
10 บ้านเขาปูน 3 2 0 5 6 1 1 0 8
11 วัดท่าทอง 3 1 1 5 7 4 2 0 13
12 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 3 0 1 4 4 2 0 0 6
13 พยุหะศึกษาคาร 2 4 3 9 11 2 3 0 16
14 บ้านหนองไม้แดง 2 2 1 5 9 2 3 0 14
15 วัดหนองกระโดน 2 2 0 4 6 10 1 2 17
16 สามแยกเจ้าพระยา 2 2 0 4 5 1 0 0 6
17 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2 0 1 3 4 1 5 0 10
18 วัดวังยาง 2 0 0 2 2 2 0 0 4
19 วิสุทธิศึกษา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 อนุบาลนครสวรรค์ 1 5 2 8 11 2 1 0 14
21 ประชานุเคราะห์ 1 2 1 4 4 1 0 0 5
22 บ้านคลองม่วง 1 2 0 3 4 2 3 2 9
23 เทศบาลวัดไทรเหนือ 1 2 0 3 3 1 0 0 4
24 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 1 1 2 4 5 2 0 0 7
25 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1 1 1 3 6 8 0 0 14
26 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1 1 1 3 4 0 0 0 4
27 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1 1 0 2 6 4 2 0 12
28 บ้านห้วยบง 1 1 0 2 5 1 0 1 6
29 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1 1 0 2 3 3 5 1 11
30 วัดท่าโก 1 1 0 2 2 1 1 1 4
31 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 1 1 0 2 2 1 0 0 3
32 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
33 วัดสันติธรรม 1 0 3 4 7 1 0 1 8
34 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1 0 2 3 5 2 3 1 10
35 วัดศรีอุทุมพร 1 0 2 3 3 1 3 0 7
36 วัดศาลาแดง 1 0 1 2 4 1 3 0 8
37 วัดคลองบางเดื่อ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
38 วัดหนองพรมหน่อ 1 0 0 1 4 2 4 1 10
39 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 1 0 0 1 4 1 0 0 5
40 บ้านช่อกระถินพัฒนา 1 0 0 1 3 3 1 0 7
41 วัดทับกฤชเหนือ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
42 วัดปากคลองปลากด 1 0 0 1 3 0 1 1 4
43 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 1 0 0 1 2 5 2 0 9
44 พยุหะวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
45 วัดวังสวัสดี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
46 บ้านเนินเวียง 1 0 0 1 1 2 2 0 5
47 เขาสระนางสรง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
48 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1 0 0 1 1 0 1 0 2
49 บ้านสระเศรษฐี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านพรหมเขต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 เทศบาลวัดไทรใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 อนุชนวัฒนา 0 3 1 4 5 4 0 0 9
53 โอสถสภาอุปถัมภ์ 0 2 1 3 1 3 0 0 4
54 วัดบ้านมะเกลือ 0 2 0 2 5 3 2 1 10
55 วัดฆะมัง 0 2 0 2 2 6 5 0 13
56 บ้านสระบัว 0 1 3 4 5 7 4 0 16
57 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 0 1 1 2 8 5 2 0 15
58 บ้านหาดสูง 0 1 1 2 5 4 2 0 11
59 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 0 1 1 2 3 0 4 0 7
60 บ้านเขาถ้ำพระ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
61 วัดคลองเกษมเหนือ 0 1 0 1 3 6 1 0 10
62 ราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
63 ศิริราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 2 2 0 0 4
64 อินทารามวิทยา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
65 วัดหนองโรง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
66 มารีย์วิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
67 วัดหนองเขนง 0 1 0 1 1 3 2 0 6
68 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 0 1 0 1 1 3 1 0 5
69 วัดมหาโพธิใต้ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
70 บ้านหนองโพลง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
71 วัดหัวกะทุ่ม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
73 บ้านหนองหัวเรือ 0 0 2 2 3 3 0 0 6
74 ปวีณาวิทยา 0 0 2 2 3 0 0 0 3
75 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 0 0 2 2 2 3 0 0 5
76 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 0 0 2 2 2 0 1 0 3
77 วัดหัวถนน 0 0 2 2 1 3 1 1 5
78 วัดท่านา 0 0 1 1 3 2 2 0 7
79 วัดเขามโน 0 0 1 1 3 2 0 0 5
80 วัดดอนใหญ่ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
81 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
82 วัดมโนราษฎร์ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
83 วัดบ้านบน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
84 บ้านสามัคคีธรรม 0 0 1 1 2 0 1 0 3
85 บ้านเนินพะยอม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
86 เขาสามยอด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
87 ชุมชนวัดคลองปลากด 0 0 1 1 1 4 0 0 5
88 วัดหัวงิ้ว 0 0 1 1 1 2 2 0 5
89 ย่านคีรี 0 0 1 1 1 2 1 1 4
90 บ้านธารหวาย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
91 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
92 วัดท่าล้อ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
93 บ้านซับผักกาด 0 0 1 1 1 1 1 0 3
94 วัดรังงาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 สระวิทยา 0 0 0 0 3 4 1 0 8
96 วัดเนินกะพี้ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
97 วัดใหม่ 0 0 0 0 2 3 4 1 9
98 วัดสมานประชาชน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
99 บ้านบ่อดินสอพอง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
100 วัดพันลาน 0 0 0 0 2 2 0 1 4
101 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
102 วัดเนินมะขามงาม 0 0 0 0 2 1 2 0 5
103 วัดบางไซ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
104 บ้านเนินศาลา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
105 วัดมรรครังสฤษดิ์ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
106 วัดยางขาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 วัดบึงน้ำใส 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 เขาทอง 0 0 0 0 1 9 3 0 13
110 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 5 0 1 6
111 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 0 0 0 0 1 4 2 1 7
112 วัดบริรักษ์ประชาสาร 0 0 0 0 1 3 2 0 6
113 วัดหนองเต่า 0 0 0 0 1 3 2 0 6
114 เทศบาลวัดสุคตวราราม 0 0 0 0 1 3 1 0 5
115 บ้านท่ากร่าง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
116 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 0 0 0 0 1 3 0 0 4
117 วัดเนินสะเดา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
118 วัดบางม่วง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
119 วัดหนองแพงพวย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
120 วัดบางเคียน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
121 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
122 วัดบ้านลาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 บ้านประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 วัดทัพชุมพล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
128 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
129 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
130 วัดเขาบ่อพลับ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
131 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 วัดกลางแดด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 วัดสุวรรณรัตนาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 0 3 0 0 3
136 บ้านทุ่งตาทั่ง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
137 บ้านสระงาม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
138 วัดแสงรังสรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
139 วัดท่าไม้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
140 บ้านท่าเตียน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
141 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 ศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
146 บ้านคุ้งวารี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านเขากะลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 วัดดอนสนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 วัดวังหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 วัดโพธิ์หนองยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 วัดไผ่สิงห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 วัดวังไผ่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
154 วัดสวรรค์ประชากร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
155 วัดพิกุล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 วัดศรีอัมพวัลย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 เนินมะกอก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 วัดดงกะพี้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 วัดดงเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 วัดหนองโก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 105 90 79 274 437 286 150 32 873