สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 34 9 6 1 49
2 บ้านเนิน 16 13 5 0 34
3 วัดนิเวศวุฒาราม 15 7 3 1 25
4 วัดนากลาง 14 5 2 1 21
5 พยุหะศึกษาคาร 11 2 3 0 16
6 อนุบาลนครสวรรค์ 11 2 1 0 14
7 วัดหนองปลิง 10 5 3 2 18
8 บ้านหนองไม้แดง 9 2 3 0 14
9 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 9 2 0 0 11
10 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 8 5 2 0 15
11 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 8 1 1 1 10
12 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 8 0 1 0 9
13 วัดท่าทอง 7 4 2 0 13
14 วัดสันติธรรม 7 1 0 1 8
15 วัดหนองกระโดน 6 10 1 2 17
16 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 6 8 0 0 14
17 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 6 4 2 0 12
18 บ้านเขาปูน 6 1 1 0 8
19 โพฒิสารศึกษา 6 0 0 0 6
20 บ้านสระบัว 5 7 4 0 16
21 บ้านหาดสูง 5 4 2 0 11
22 อนุชนวัฒนา 5 4 0 0 9
23 วัดบ้านมะเกลือ 5 3 2 1 10
24 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 5 2 3 1 10
25 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 5 2 0 0 7
26 บ้านห้วยบง 5 1 0 1 6
27 สามแยกเจ้าพระยา 5 1 0 0 6
28 วัดหนองพรมหน่อ 4 2 4 1 10
29 บ้านคลองม่วง 4 2 3 2 9
30 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 4 2 0 0 6
31 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 4 1 5 0 10
32 วัดศาลาแดง 4 1 3 0 8
33 ประชานุเคราะห์ 4 1 0 0 5
34 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 4 1 0 0 5
35 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 4 0 0 0 4
36 วัดคลองเกษมเหนือ 3 6 1 0 10
37 สระวิทยา 3 4 1 0 8
38 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 3 3 5 1 11
39 บ้านช่อกระถินพัฒนา 3 3 1 0 7
40 บ้านหนองหัวเรือ 3 3 0 0 6
41 วัดท่านา 3 2 2 0 7
42 วัดเขามโน 3 2 0 0 5
43 วัดศรีอุทุมพร 3 1 3 0 7
44 วัดคลองบางเดื่อ 3 1 1 0 5
45 เทศบาลวัดไทรเหนือ 3 1 0 0 4
46 วัดทับกฤชเหนือ 3 1 0 0 4
47 วัดดอนใหญ่ 3 1 0 0 4
48 วัดเนินกะพี้ 3 1 0 0 4
49 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 3 0 4 0 7
50 วัดปากคลองปลากด 3 0 1 1 4
51 ราษฎร์อุทิศ 3 0 1 0 4
52 บ้านเขาถ้ำพระ 3 0 0 0 3
53 ปวีณาวิทยา 3 0 0 0 3
54 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 3 0 0 0 3
55 วัดฆะมัง 2 6 5 0 13
56 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 2 5 2 0 9
57 วัดใหม่ 2 3 4 1 9
58 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 2 3 0 0 5
59 วัดสมานประชาชน 2 3 0 0 5
60 บ้านบ่อดินสอพอง 2 2 1 1 5
61 วัดมโนราษฎร์ 2 2 0 1 4
62 วัดพันลาน 2 2 0 1 4
63 วัดวังยาง 2 2 0 0 4
64 ศิริราษฎร์สามัคคี 2 2 0 0 4
65 อินทารามวิทยา 2 2 0 0 4
66 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 2 2 0 0 4
67 วัดเนินมะขามงาม 2 1 2 0 5
68 วัดท่าโก 2 1 1 1 4
69 วัดบางไซ 2 1 1 1 4
70 วัดหนองโรง 2 1 1 0 4
71 วัดบ้านบน 2 1 1 0 4
72 บ้านเนินศาลา 2 1 1 0 4
73 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 2 1 0 0 3
74 วัดมรรครังสฤษดิ์ 2 0 1 1 3
75 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 2 0 1 0 3
76 บ้านสามัคคีธรรม 2 0 1 0 3
77 วิสุทธิศึกษา 2 0 0 0 2
78 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 2 0 0 0 2
79 พยุหะวิทยา 2 0 0 0 2
80 วัดวังสวัสดี 2 0 0 0 2
81 มารีย์วิทยา 2 0 0 0 2
82 บ้านเนินพะยอม 2 0 0 0 2
83 เขาสามยอด 2 0 0 0 2
84 วัดยางขาว 2 0 0 0 2
85 วัดบึงน้ำใส 2 0 0 0 2
86 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 2 0 0 0 2
87 เขาทอง 1 9 3 0 13
88 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 1 5 0 1 6
89 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 1 4 2 1 7
90 ชุมชนวัดคลองปลากด 1 4 0 0 5
91 วัดหนองเขนง 1 3 2 0 6
92 วัดบริรักษ์ประชาสาร 1 3 2 0 6
93 วัดหนองเต่า 1 3 2 0 6
94 วัดหัวถนน 1 3 1 1 5
95 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1 3 1 0 5
96 เทศบาลวัดสุคตวราราม 1 3 1 0 5
97 โอสถสภาอุปถัมภ์ 1 3 0 0 4
98 บ้านท่ากร่าง 1 3 0 0 4
99 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 1 3 0 0 4
100 บ้านเนินเวียง 1 2 2 0 5
101 วัดหัวงิ้ว 1 2 2 0 5
102 ย่านคีรี 1 2 1 1 4
103 วัดมหาโพธิใต้ 1 2 1 0 4
104 วัดเนินสะเดา 1 2 1 0 4
105 บ้านธารหวาย 1 2 0 0 3
106 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 1 2 0 0 3
107 วัดท่าล้อ 1 2 0 0 3
108 วัดบางม่วง 1 2 0 0 3
109 วัดหนองแพงพวย 1 2 0 0 3
110 บ้านซับผักกาด 1 1 1 0 3
111 วัดบางเคียน 1 1 1 0 3
112 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 1 1 0 1 2
113 บ้านหนองโพลง 1 1 0 0 2
114 วัดบ้านลาด 1 1 0 0 2
115 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 1 1 0 0 2
116 เขาสระนางสรง 1 0 1 0 2
117 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1 0 1 0 2
118 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 1 0 1 0 2
119 บ้านประชาสามัคคี 1 0 1 0 2
120 บ้านโพธิ์งาม 1 0 1 0 2
121 วัดทัพชุมพล 1 0 1 0 2
122 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 1 0 1 0 2
123 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
124 วัดเขาบ่อพลับ 1 0 0 1 1
125 บ้านสระเศรษฐี 1 0 0 0 1
126 บ้านพรหมเขต 1 0 0 0 1
127 เทศบาลวัดไทรใต้ 1 0 0 0 1
128 วัดหัวกะทุ่ม 1 0 0 0 1
129 วัดรังงาม 1 0 0 0 1
130 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 1 0 0 0 1
131 วัดกลางแดด 1 0 0 0 1
132 วัดสุวรรณรัตนาราม 1 0 0 0 1
133 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองเต่า 0 3 0 0 3
135 บ้านทุ่งตาทั่ง 0 2 1 0 3
136 บ้านสระงาม 0 2 1 0 3
137 วัดแสงรังสรรค์ 0 2 1 0 3
138 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 2 0 0 2
139 วัดท่าไม้ 0 2 0 0 2
140 บ้านท่าเตียน 0 1 2 0 3
141 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 0 1 1 0 2
142 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 0 1 1 0 2
143 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม 0 1 1 0 2
144 ศึกษาศาสตร์ 0 1 1 0 2
145 บ้านยางใหญ่ 0 1 0 1 1
146 บ้านคุ้งวารี 0 1 0 0 1
147 บ้านเขากะลา 0 1 0 0 1
148 วัดดอนสนวน 0 1 0 0 1
149 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 1 0 0 1
150 วัดวังหิน 0 1 0 0 1
151 วัดโพธิ์หนองยาว 0 1 0 0 1
152 วัดไผ่สิงห์ 0 1 0 0 1
153 วัดวังไผ่ 0 0 2 0 2
154 วัดสวรรค์ประชากร 0 0 1 1 1
155 วัดพิกุล 0 0 1 0 1
156 วัดศรีอัมพวัลย์ 0 0 1 0 1
157 เนินมะกอก 0 0 1 0 1
158 วัดดงกะพี้ 0 0 0 0 0
159 วัดดงเมือง 0 0 0 0 0
160 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 0
161 วัดหนองโก 0 0 0 0 0
รวม 437 286 150 32 905