สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 36 9 6 1 51
2 บ้านเนิน 16 13 5 0 34
3 วัดนิเวศวุฒาราม 16 7 3 1 26
4 วัดนากลาง 15 5 2 1 22
5 บ้านหนองไม้แดง 13 2 3 0 18
6 วัดท่าทอง 12 6 2 0 20
7 พยุหะศึกษาคาร 11 2 3 0 16
8 อนุบาลนครสวรรค์ 11 2 1 0 14
9 วัดหนองปลิง 10 5 3 2 18
10 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 9 2 0 0 11
11 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 8 8 0 0 16
12 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 8 5 2 0 15
13 วัดบ้านมะเกลือ 8 3 2 1 13
14 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 8 1 1 1 10
15 บ้านเขาปูน 8 1 1 0 10
16 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 8 0 1 0 9
17 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 7 4 2 0 13
18 วัดสันติธรรม 7 1 0 1 8
19 วัดหนองกระโดน 6 10 1 2 17
20 โพฒิสารศึกษา 6 0 0 0 6
21 บ้านสระบัว 5 8 4 0 17
22 บ้านหาดสูง 5 4 2 0 11
23 สระวิทยา 5 4 1 0 10
24 อนุชนวัฒนา 5 4 0 0 9
25 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 5 2 3 1 10
26 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 5 2 0 0 7
27 บ้านห้วยบง 5 1 0 1 6
28 สามแยกเจ้าพระยา 5 1 0 0 6
29 บ้านช่อกระถินพัฒนา 4 3 1 0 8
30 วัดเขามโน 4 3 0 0 7
31 วัดหนองพรมหน่อ 4 2 4 1 10
32 บ้านคลองม่วง 4 2 3 2 9
33 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 4 2 0 0 6
34 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 4 2 0 0 6
35 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 4 1 5 0 10
36 วัดศาลาแดง 4 1 4 0 9
37 ประชานุเคราะห์ 4 1 0 0 5
38 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 4 1 0 0 5
39 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 4 0 1 0 5
40 ราษฎร์อุทิศ 4 0 1 0 5
41 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 4 0 0 0 4
42 วัดคลองเกษมเหนือ 3 6 1 0 10
43 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 3 5 0 0 8
44 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 3 3 5 1 11
45 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 3 3 1 0 7
46 บ้านหนองหัวเรือ 3 3 0 0 6
47 วัดท่านา 3 2 2 0 7
48 วัดศรีอุทุมพร 3 1 3 0 7
49 วัดคลองบางเดื่อ 3 1 1 0 5
50 เทศบาลวัดไทรเหนือ 3 1 0 0 4
51 วัดทับกฤชเหนือ 3 1 0 0 4
52 วัดดอนใหญ่ 3 1 0 0 4
53 วัดเนินกะพี้ 3 1 0 0 4
54 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 3 0 4 0 7
55 วัดปากคลองปลากด 3 0 1 1 4
56 วัดมรรครังสฤษดิ์ 3 0 1 1 4
57 วัดรังงาม 3 0 0 0 3
58 บ้านเขาถ้ำพระ 3 0 0 0 3
59 ปวีณาวิทยา 3 0 0 0 3
60 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 3 0 0 0 3
61 วัดฆะมัง 2 6 5 0 13
62 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 2 5 2 0 9
63 วัดหัวถนน 2 4 1 1 7
64 ชุมชนวัดคลองปลากด 2 4 0 0 6
65 วัดใหม่ 2 3 4 1 9
66 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 2 3 0 0 5
67 วัดสมานประชาชน 2 3 0 0 5
68 วัดหัวงิ้ว 2 2 2 0 6
69 บ้านบ่อดินสอพอง 2 2 1 1 5
70 วัดมโนราษฎร์ 2 2 0 1 4
71 วัดพันลาน 2 2 0 1 4
72 วัดวังยาง 2 2 0 0 4
73 ศิริราษฎร์สามัคคี 2 2 0 0 4
74 อินทารามวิทยา 2 2 0 0 4
75 วัดเนินมะขามงาม 2 1 2 0 5
76 วัดท่าโก 2 1 1 1 4
77 วัดบางไซ 2 1 1 1 4
78 วัดหนองโรง 2 1 1 0 4
79 วัดบ้านบน 2 1 1 0 4
80 บ้านเนินศาลา 2 1 1 0 4
81 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 2 1 0 0 3
82 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 2 0 1 0 3
83 บ้านสามัคคีธรรม 2 0 1 0 3
84 วิสุทธิศึกษา 2 0 0 0 2
85 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 2 0 0 0 2
86 พยุหะวิทยา 2 0 0 0 2
87 วัดกลางแดด 2 0 0 0 2
88 วัดวังสวัสดี 2 0 0 0 2
89 มารีย์วิทยา 2 0 0 0 2
90 บ้านเนินพะยอม 2 0 0 0 2
91 เขาสามยอด 2 0 0 0 2
92 วัดยางขาว 2 0 0 0 2
93 วัดบึงน้ำใส 2 0 0 0 2
94 เขาทอง 1 9 3 0 13
95 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 1 5 0 1 6
96 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 1 4 2 1 7
97 วัดหนองเขนง 1 3 2 0 6
98 วัดบริรักษ์ประชาสาร 1 3 2 0 6
99 วัดหนองเต่า 1 3 2 0 6
100 เทศบาลวัดสุคตวราราม 1 3 1 0 5
101 โอสถสภาอุปถัมภ์ 1 3 0 0 4
102 บ้านท่ากร่าง 1 3 0 0 4
103 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 1 3 0 0 4
104 บ้านเนินเวียง 1 2 2 0 5
105 ย่านคีรี 1 2 1 1 4
106 วัดมหาโพธิใต้ 1 2 1 0 4
107 วัดเนินสะเดา 1 2 1 0 4
108 บ้านธารหวาย 1 2 0 0 3
109 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 1 2 0 0 3
110 วัดท่าล้อ 1 2 0 0 3
111 วัดบางม่วง 1 2 0 0 3
112 วัดหนองแพงพวย 1 2 0 0 3
113 บ้านซับผักกาด 1 1 1 0 3
114 วัดบางเคียน 1 1 1 0 3
115 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 1 1 0 1 2
116 บ้านหนองโพลง 1 1 0 0 2
117 วัดบ้านลาด 1 1 0 0 2
118 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 1 1 0 0 2
119 เขาสระนางสรง 1 0 1 0 2
120 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1 0 1 0 2
121 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 1 0 1 0 2
122 บ้านประชาสามัคคี 1 0 1 0 2
123 บ้านโพธิ์งาม 1 0 1 0 2
124 วัดทัพชุมพล 1 0 1 0 2
125 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
126 วัดเขาบ่อพลับ 1 0 0 1 1
127 บ้านสระเศรษฐี 1 0 0 0 1
128 บ้านพรหมเขต 1 0 0 0 1
129 วัดสันคู 1 0 0 0 1
130 เทศบาลวัดไทรใต้ 1 0 0 0 1
131 วัดหัวกะทุ่ม 1 0 0 0 1
132 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 1 0 0 0 1
133 วัดสุวรรณรัตนาราม 1 0 0 0 1
134 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองเต่า 0 3 0 0 3
136 บ้านทุ่งตาทั่ง 0 2 1 0 3
137 บ้านสระงาม 0 2 1 0 3
138 วัดแสงรังสรรค์ 0 2 1 0 3
139 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 2 0 0 2
140 วัดท่าไม้ 0 2 0 0 2
141 บ้านท่าเตียน 0 1 2 0 3
142 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 0 1 1 0 2
143 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 0 1 1 0 2
144 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม 0 1 1 0 2
145 ศึกษาศาสตร์ 0 1 1 0 2
146 บ้านยางใหญ่ 0 1 0 1 1
147 บ้านคุ้งวารี 0 1 0 0 1
148 บ้านเขากะลา 0 1 0 0 1
149 วัดดอนสนวน 0 1 0 0 1
150 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 1 0 0 1
151 วัดวังหิน 0 1 0 0 1
152 วัดโพธิ์หนองยาว 0 1 0 0 1
153 วัดไผ่สิงห์ 0 1 0 0 1
154 วัดวังไผ่ 0 0 2 0 2
155 วัดสวรรค์ประชากร 0 0 1 1 1
156 วัดพิกุล 0 0 1 0 1
157 วัดศรีอัมพวัลย์ 0 0 1 0 1
158 เนินมะกอก 0 0 1 0 1
159 วัดดงกะพี้ 0 0 0 0 0
160 วัดดงเมือง 0 0 0 0 0
161 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 0
162 วัดหนองโก 0 0 0 0 0
รวม 479 296 151 32 958