หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 56 36 69.23% 9 17.31% 6 11.54% 1 1.92% 52
2 โรงเรียนบ้านเนิน 35 16 47.06% 13 38.24% 5 14.71% 0 0% 34
3 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 27 16 59.26% 7 25.93% 3 11.11% 1 3.7% 27
4 โรงเรียนวัดนากลาง 26 15 65.22% 5 21.74% 2 8.7% 1 4.35% 23
5 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 19 13 72.22% 2 11.11% 3 16.67% 0 0% 18
6 โรงเรียนวัดท่าทอง 20 12 60% 6 30% 2 10% 0 0% 20
7 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 18 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
8 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
9 โรงเรียนวัดหนองปลิง 21 10 50% 5 25% 3 15% 2 10% 20
10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
11 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 20 8 50% 8 50% 0 0% 0 0% 16
12 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 15 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
13 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
14 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 12 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
15 โรงเรียนบ้านเขาปูน 12 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
16 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
17 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 15 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
18 โรงเรียนวัดสันติธรรม 11 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
19 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 19 6 31.58% 10 52.63% 1 5.26% 2 10.53% 19
20 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
21 โรงเรียนบ้านสระบัว 19 5 29.41% 8 47.06% 4 23.53% 0 0% 17
22 โรงเรียนบ้านหาดสูง 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
23 โรงเรียนสระวิทยา 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
24 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 15 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนบ้านห้วยบง 11 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
28 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
29 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
30 โรงเรียนวัดเขามโน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 11 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
32 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 16 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
33 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 13 4 40% 1 10% 5 50% 0 0% 10
36 โรงเรียนวัดศาลาแดง 13 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
37 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
40 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
41 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 9 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 14 3 25% 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 10 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนวัดท่านา 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
48 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 9 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
49 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 11 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
50 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 8 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 0 0% 7
55 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
56 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
57 โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนปวีณาวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดรังงาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนวัดฆะมัง 14 2 15.38% 6 46.15% 5 38.46% 0 0% 13
62 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
63 โรงเรียนวัดหัวถนน 9 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนวัดใหม่ 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
66 โรงเรียนวัดสมานประชาชน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
71 โรงเรียนวัดพันลาน 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนวัดวังยาง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนอินทารามวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
76 โรงเรียนวัดท่าโก 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
77 โรงเรียนวัดบางไซ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านเนินศาลา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดบ้านบน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนวัดหนองโรง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
84 โรงเรียนวัดยางขาว 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนพยุหะวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดกลางแดด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดวังสวัสดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนเขาสามยอด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนเขาทอง 13 1 7.69% 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 13
95 โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 7 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 10 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
98 โรงเรียนวัดหนองเขนง 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
99 โรงเรียนวัดหนองเต่า 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
100 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านเนินเวียง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
105 โรงเรียนย่านคีรี 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
106 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนวัดเนินสะเดา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านธารหวาย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดท่าล้อ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดบางม่วง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านซับผักกาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
114 โรงเรียนวัดบางเคียน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองโพลง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนวัดบ้านลาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนวัดทัพชุมพล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนเขาสระนางสรง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านพรหมเขต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดสันคู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองระนง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านสระงาม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนวัดท่าไม้ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
142 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนวัดดอนสนวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนวัดวังหิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนวัดวังไผ่ 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
155 โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
156 โรงเรียนวัดพิกุล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนเนินมะกอก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนวัดดงกะพี้ 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
160 โรงเรียนวัดดงเมือง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
161 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
162 โรงเรียนวัดหนองโก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร ผู้ดูแลระบบ และ นายประนาวุธ ณรงค์น้อย ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ผู้ควบคุมระบบ ศน.วันชาติ แช่มเกตุ 089-6443697
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน north65.sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]