สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปงสนุก 14 6 4 24 22 8 3 1 33
2 วรนคร 12 4 6 22 26 2 1 0 29
3 บ้านสบเป็ด 11 3 2 16 15 4 3 0 22
4 บ้านปรางค์ 9 1 4 14 18 4 1 1 23
5 สมาคมพยาบาลไทย 7 4 2 13 15 4 0 1 19
6 บ้านไร่ 6 6 0 12 15 6 1 2 22
7 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 5 5 4 14 17 8 3 1 28
8 บ้านบ่อหยวก 4 6 7 17 17 2 0 3 19
9 บ้านท่าวังผา 4 4 2 10 15 3 0 0 18
10 บ้านน้ำรีพัฒนา 4 2 2 8 8 3 1 0 12
11 บรรณโศภิษฐ์ 3 6 2 11 11 4 3 0 18
12 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 3 3 1 7 12 7 2 1 21
13 บ้านด่าน 3 2 2 7 7 8 3 1 18
14 บ้านห้วยโก๋น 3 2 2 7 7 4 4 0 15
15 สกาดพัฒนา 3 2 2 7 6 5 0 0 11
16 ศรีสระวงค์ 3 0 1 4 4 2 0 0 6
17 มณีพฤกษ์ 2 2 2 6 9 9 3 2 21
18 บ้านหนองผุก 2 2 2 6 8 2 1 0 11
19 ชุมชนศิลาแลง 2 2 1 5 7 5 2 0 14
20 บ้านห้วยฟอง 2 1 2 5 7 10 1 1 18
21 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 2 1 2 5 6 1 1 0 8
22 บ้านร้อง 2 1 1 4 4 2 0 0 6
23 พระพุทธบาทวิทยา 2 1 0 3 5 2 2 0 9
24 บ้านเสี้ยว 2 0 1 3 3 1 0 0 4
25 บ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 2 0 0 2 7 1 2 0 10
26 ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1 5 2 8 14 2 2 0 18
27 บ้านน้ำพุร้อน 1 3 1 5 5 0 0 0 5
28 บ้านผาเวียง 1 2 2 5 6 1 2 0 9
29 ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1 2 0 3 5 5 1 0 11
30 บ้านท่าค้ำ 1 2 0 3 3 2 0 0 5
31 บ้านแหน 1 1 4 6 10 5 0 1 15
32 บ้านน้ำยาว 1 1 2 4 4 1 1 0 6
33 บ้านกอก 1 1 1 3 5 0 0 0 5
34 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1 1 1 3 4 3 1 0 8
35 สหราษฎร์บำรุง 1 1 1 3 4 2 0 0 6
36 พัฒนานิคมวิทยา 1 1 1 3 4 0 0 0 4
37 บ้านน้ำเลียง 1 1 0 2 5 1 1 0 7
38 พนาสวรรค์ 1 1 0 2 4 2 0 0 6
39 จอมแจ้งวิทยาคาร 1 1 0 2 4 1 0 0 5
40 บ้านขอน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านหนอง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
42 บ้านปง 1 1 0 2 2 2 0 0 4
43 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1 0 5 6 6 5 0 0 11
44 บ้านนาวงศ์ 1 0 3 4 10 5 0 0 15
45 บ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1 0 2 3 3 4 3 0 10
46 บ้านพร้าวกลาง 1 0 1 2 3 2 2 0 7
47 ไตรประชาวิทยา 1 0 1 2 3 1 1 0 5
48 บ้านยู้ 1 0 1 2 2 3 0 0 5
49 สองแคว 1 0 0 1 7 3 0 0 10
50 บ้านเปียงซ้อ 1 0 0 1 6 7 6 0 19
51 บ้านสบขุ่น 1 0 0 1 3 2 0 0 5
52 บ้านสว้า 1 0 0 1 2 5 2 0 9
53 ไตรราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 2 2 0 0 4
54 บ้านปางแก 1 0 0 1 2 1 1 0 4
55 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
56 บ้านนาฝาง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
57 บ้านดอยติ้ว 1 0 0 1 1 1 1 0 3
58 บ้านขุนน้ำน่าน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านสบปืน 0 5 2 7 12 4 3 0 19
60 ชุมชนศิลาเพชร 0 3 2 5 7 2 2 0 11
61 บ้านสบมาง 0 3 1 4 4 5 0 2 9
62 ชุมชนบ้านดอนตัน 0 2 3 5 6 8 1 0 15
63 บ้านสบกอน 0 2 2 4 6 4 1 0 11
64 บ้านห้วยท่าง 0 2 2 4 4 0 0 0 4
65 บ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 0 2 1 3 4 1 1 0 6
66 จตุราษฎร์ศึกษา 0 2 1 3 4 1 0 2 5
67 ภูคาวิทยาคม 0 2 0 2 4 4 0 0 8
68 บ้านนาฝ่า 0 2 0 2 4 0 0 0 4
69 บ้านน้ำโมงปางสา 0 1 3 4 2 6 2 0 10
70 บ้านแสนทองวิทยา 0 1 2 3 11 6 1 1 18
71 บ้านน้ำช้างพัฒนา 0 1 2 3 5 4 0 0 9
72 บ้านเชียงแล-นาทราย 0 1 2 3 2 1 0 0 3
73 บ้านม่วง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
74 บ้านน้ำลาด 0 1 0 1 3 1 0 0 4
75 บ้านผักเฮือก 0 1 0 1 2 3 2 0 7
76 บ้านดอนมูล(แงง) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
77 บ้านปางหก 0 1 0 1 1 1 1 0 3
78 บ้านปางปุก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านสกาดใต้ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
80 บ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 0 1 0 1 1 0 0 2 1
81 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 2 2 2 2 0 0 4
82 บ้านดอนสบเปือ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
83 บ้านทุ่งกวาง 0 0 1 1 1 4 2 0 7
84 บ้านสะปัน 0 0 1 1 1 1 2 0 4
85 ไตรคามวิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
86 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านปางกอม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
88 บ้านน้ำสอด 0 0 0 0 3 3 3 0 9
89 บ้านดอนแก้ว 0 0 0 0 3 0 1 0 4
90 บ้านน้ำฮาว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
91 บ้านสบหนอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
92 บ้านเหล่าอ้อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
93 บ้านตึ้ด 0 0 0 0 2 5 2 0 9
94 ชุมชนบ้านเจดีย์ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
95 บ้านแพะกลาง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
96 บ้านผาน้ำย้อย 0 0 0 0 2 0 2 0 4
97 บ้านทุ่งเฮ้า 0 0 0 0 2 0 1 0 3
98 บ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 0 0 0 0 1 3 3 0 7
99 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 0 0 0 0 1 3 1 0 5
100 ไตรมิตรวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
101 บ้านน้ำปัวพัฒนา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
102 เพียงหลวง 7 0 0 0 0 1 2 3 0 6
103 ธาราบรรพต บ้านสร้อยพร้าว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
104 บ้านชี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
105 บ้านถ่อน 0 0 0 0 1 1 4 0 6
106 บ้านปอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
108 บ้านป่าลาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านป่าหัด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านพร้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านห่างทางหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 ป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 อนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 อนุบาลสุภาพ 0 0 0 0 0 4 7 0 11
115 บ้านก๋ง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
116 บ้านสบสาย 0 0 0 0 0 2 2 0 4
117 บ้านน้ำพิ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
118 บ้านกิ่วจันทร์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
119 บ้านนาขวาง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
120 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 2 1 0 3
121 บ้านนาบง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
122 บ้านน้ำคา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
123 บ้านเกวต 0 0 0 0 0 1 1 0 2
124 บ้านดอนแท่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านนาก้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านนาหนุน 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านบวกหญ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านปางยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านหนาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านแดนพนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านสะเกิน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
132 บ้านคัวะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 บ้านสันเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 บ้านน้ำลักใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 145 129 114 388 548 299 128 22 975