หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวรนคร 30 26 89.66% 2 6.9% 1 3.45% 0 0% 29
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก 35 22 64.71% 8 23.53% 3 8.82% 1 2.94% 34
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ 28 18 75% 4 16.67% 1 4.17% 1 4.17% 24
4 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 33 17 58.62% 8 27.59% 3 10.34% 1 3.45% 29
5 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 22 17 77.27% 2 9.09% 0 0% 3 13.64% 22
6 โรงเรียนบ้านไร่ 24 15 62.5% 6 25% 1 4.17% 2 8.33% 24
7 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 22 15 68.18% 4 18.18% 3 13.64% 0 0% 22
8 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 21 15 75% 4 20% 0 0% 1 5% 20
9 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 18 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 20 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
11 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 23 12 54.55% 7 31.82% 2 9.09% 1 4.55% 22
12 โรงเรียนบ้านสบปืน 19 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
13 โรงเรียนบ้านแสนทองวิทยา 19 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 19 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
15 โรงเรียนบ้านแหน 17 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
16 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 17 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
17 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 25 9 39.13% 9 39.13% 3 13.04% 2 8.7% 23
18 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
19 โรงเรียนบ้านหนองผุก 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 27 7 36.84% 10 52.63% 1 5.26% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนบ้านด่าน 23 7 36.84% 8 42.11% 3 15.79% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 16 7 46.67% 4 26.67% 4 26.67% 0 0% 15
24 โรงเรียนสองแคว 12 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 14 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 12 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
27 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 22 6 40% 8 53.33% 1 6.67% 0 0% 15
28 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 21 6 31.58% 7 36.84% 6 31.58% 0 0% 19
29 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 15 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนสกาดพัฒนา 12 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
31 โรงเรียนบ้านสบกอน 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านผาเวียง 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
33 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
34 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 11 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 13 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนบ้านกอก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านสบมาง 20 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
41 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 11 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนศรีสระวงค์ 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านร้อง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนพนาสวรรค์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
50 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
55 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านเสี้ยว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านขอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านสบหนอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านหนอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 12 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านสว้า 13 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านตึ้ด 10 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
71 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านยู้ 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านปง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านปางแก 8 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านนาฝาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
88 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
89 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนเพียงหลวง 7 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
92 โรงเรียนธาราบรรพต บ้านสร้อยพร้าว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านชี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านถ่อน 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านสะปัน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านปางหก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านปอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านปางปุก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนไตรคามวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
106 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านปางกอม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านพร้าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 11 0 0% 4 36.36% 7 63.64% 0 0% 11
115 โรงเรียนบ้านก๋ง 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านสบสาย 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านนาขวาง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านนาบง 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านน้ำคา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านเกวต 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านนาก้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านปางยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านหนาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านแดนพนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านสะเกิน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านคัวะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
135 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/nan2pua@hotmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]