หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาวงค์ - โรงเรียนบ้านปงสนุก

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ม.1 9 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ม.2 9 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ม.2 9 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ม.3 9 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ม.1 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ม.2 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ม.2 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ม.1 9 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.4-ป.5 9 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.4-ป.5 9 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.6 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.1 9 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.2-ป.3 9 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.2-ป.3 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ อาคารมัธยม ห้อง คณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/nan2pua@hotmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]