เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ต.ค. 2558
10 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ
วันที่  11-18 ม.ค.59 กำหนดแก้ไข/เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน
วันที่  19-22 ม.ค.59  คณะกรรมการการแข่งขันพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนตัว
วันที่  23-24 ม.ค.59  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน
วันที่  25 ม.ค.59  พิมพ์บัตรประจำตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน 
วันที่   29-31 ม.ค.59  เข้าแข่งขัน ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน บัตรประชาชน และเอกสารการเปลี่ยนตัว(ถ้าเปลี่ยนตัว)
 
  สพฐ.กำหนดการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับชาติ
คลิกดูรายละเอียดhttp://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2015/12/placeSillapaNation.pdf
 
 
สพป.น่าน เขต 2 ได้เปิดระบบให้โรงเรียนในสังกัดพิมพ์เกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่างไม่มีกำหนด  ขอให้ โรงเรียนได้เข้าไปในระบบเว็บไซด์ Google chrome
                                  Admin  nan2
 
  สพป.น่าน เขต 2 จะทำการโอนข้อมูลตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ขอให้โรงเรียนเร่งตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนของท่านโดยแจ้งให้ สพป.น่าน เขต 2 ได้ทำการแก้ไขก่อนส่งข้อมูลถึงระดับภาต่อไป
Admin nan2
 
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สพป.น่าน เขต 2 ได้ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วนั้น  สำหรับรายการใดที่แข่งขันแล้วชนะเลิศเป็นตัวแทนของ สพป.น่าน เขต2 แต่ชื่อยังไม่แสดงบนรายการตัวแทนระดับภาคนั้น  ขณะนี้ Admin ระดับภาคอยู่ระหว่างการแก้ไขโปรแกรมของเว็บไซด์อยู่ครับ
Admin nan2
 
 
  เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สพป.น่าน เขต 2 ได้ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการและจะเปิดโอกาสให้ท่านได้แก้ไขข้อมูลอีกครั้งภายในเดือนนี้ก่อนที่จะส่งข้อมูลถึงระดับภาค โดยให้โรงเรียนส่งเรืองแก้ไขข้อมูลมาถึง สพป.น่าน เขต 2 แก้ไขให้  
  ลำดับการแข่งขัน
ลำดับที่1กลุ่มปัว1 / 2กลุ่มปัว2 / 3กลุ่มบ่อเกลือใต้ / 4กลุ่มเฟือยลุง  /5กลุ่มเชียงกลางพญาแก้ว / 6กลุ่มขุนน่าน /
7กลุ่มปัว4 / 8กลุ่มงอบ-ปอน9กลุ่มเปือ-พระธาตุ / 10กลุ่มสองแคว  / 11กลุ่มปัว3 / 12กลุ่มยมจอมพระ / 13กลุ่มผาทอง / 14กลุ่มพญาเหนือ /15กลุ่มห้วยโก๋น16กลุ่มทักษิณ / 17กลุ่มริมป่าคา/ 18กลุ่มเชียงคานพระพุทธบาท

 
 
  เรียนคณะกรรมการตัดสินให้ท่านเตรียมหัวข้อการแข่งขันฯมาในวันแข่งดังนี้
หัวข้อการแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการมีดังนี้

1.แข่งเรือเมืองน่าน
2.อาเซี่ยน
3.เศรษบกิจพอเพียง
ออกแบบผลิตภัณฑ์(ม.1-ม.2)
1.ห้องครัว
2.ห้องนอน
3.ห้องน้ำ
สาระศิลปะ
วาดภาพละบายสี/ศิลปสร้างสรรค์/ประติมากรรม/วาดภาพลายเส้น/สร้างภาพปะติด
หัวข้อ1.ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง
        2.ประเพณีวัฒนธรรม
        3.รักษ์ธรรมชาติ
หัวข้อ ภาพไทยสีเอกรงค์
       1.ประเพณีไทย
       2.ตัวละครในวรรณคดี
       3.ชาดก
หัวข้อ ประเพณีไทย
       1.วันสงกรานต์
       2.วันเข้าพรรษา
       3.วันลอยกระทง
หนังสือเล่มเล็กทุกระดับให้กรรมการกำหนดชื่อเรืองมาวันแข่งขันด้วยเพื่อนำมาคัดเลือก

 
 
  เรียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯทุกท่าน ตามที่ สพป.น่าน เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินนั้น จะเห็นว่าบางท่านไปอยู่หลายกิจกรรมในเวลาเดียวกันนั้น เนื่องด้วยรายการแข่งขันที่โรงเรียนสมัครมาบางรายการจะมีเพียง3ทีมบ้าง5ทีมบ้าง7ทีมบ้าง จึงมีการรวบรวมสกรู้ปรายการที่เป็นสาระเดียวกัน/กิจกรรมเดียวกันแต่คนละช่วงชั้น เข้าไปแข่งขันในห้องเดียวกันและเวลาเดียวกัน  จึงเป็นเหตุผลที่ต้องใช้คณะกรรมการชุดเดียวกันครับสำหรับคำสั่งนั้นเสนอให้ ผอ.เขต ลงนามในคำสั่งอยู่ครับ
Admin nan2
 
  สพป.น่าน เขต 2 ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและข้อเสนอแนะต่างๆในวันที่ 7 ตุลาคม 2558  เด็กปกติเวลา 09.00น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาวงศ์
Admin nan2
 
  สพป.น่าน เขต2 ได้บรรจุรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ลงในระบบเว็บไซด์งานแข่งขันศิลปฯสพป.น่าน เขต 2 แล้ว จึงขอให้ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าหากรายการใดที่จะต้องมีการแก้ไข จึงขอความกรุณาท่านแจ้งแก้ไขทาง Line ID 0899525938 ประเชิญ  ยาอุด จักขอบคุณยิ่ง
Admin nan2
 
  สพป.น่าน เขต2 ได้เปิดระบบให้ท่านได้แก้ไขข้อมูลไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2558 จึงขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องในรายการที่สมัครเข้าแข่งขันศิลปะฯ65ให้เรียบร้อยก่อนที่ระบบจะปิดลง
Admin nan2
 
 

ด้านล่างนี้เป็นแบบและขนาดเสื้อประจำงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ส่วนราคาและรายละเอียดการสั่งจองนั้นอยู่ในหนังสือแจ้งเข้าโรงเรียนแล้วครับ

 
 

 
 

เรียนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่เคารพทุกท่าน

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65  ปีการศึกษา  2558

ระดับกลุ่มโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  18  กันยายน  2558

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ระหว่างวันที่  9 - 10  ตุลาคม  2558

ระดับภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่  16 - 19  ธันวาคม  2558
 

 

 
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 153
จำนวนทีม 1,106
จำนวนนักเรียน 2,444
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,717
จำนวนกรรมการ 570
ครู+นักเรียน 4,161
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,731
ประกาศผลแล้ว 145/166 (87.35%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 87
เมื่อวาน 65
สัปดาห์นี้ 394
สัปดาห์ที่แล้ว 683
เดือนนี้ 1,876
เดือนที่แล้ว 3,392
ปีนี้ 18,728
ทั้งหมด 163,264