สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 10 4 4 18 23 5 2 0 30
2 บ้านศรีนาม่าน 6 4 3 13 14 3 4 2 21
3 ชุมชนบ้านนาคา 5 1 3 9 12 6 1 0 19
4 บ้านสองแคว 5 1 3 9 9 3 2 0 14
5 บ้านน้ำโค้ง 4 4 3 11 14 3 2 0 19
6 บ้านปงสนุก 4 0 0 4 5 1 1 0 7
7 บ้านถืมตอง 3 4 0 7 7 2 0 0 9
8 ชุมชนบ้านอ้อย 3 3 3 9 11 5 1 0 17
9 ประกิตเวชศักดิ์ 3 3 3 9 9 5 3 1 17
10 ไตรธารวิทยา 3 3 2 8 9 1 1 0 11
11 บ้านดู่พงษ์ 3 3 1 7 7 4 0 1 11
12 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 3 2 2 7 12 7 1 1 20
13 บ้านตอง 3 2 1 6 10 1 0 0 11
14 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 3 1 5 9 12 10 1 1 23
15 ป่าแลวหลวงวิทยา 3 1 4 8 11 3 2 1 16
16 ราชประชานุเคราะห์ 56 3 0 3 6 7 0 1 0 8
17 บ้านนา 3 0 0 3 8 5 5 3 18
18 บ้านฟ้า 3 0 0 3 6 3 2 0 11
19 บ้านน้ำลัด 3 0 0 3 6 1 0 0 7
20 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 3 0 0 3 3 2 0 0 5
21 หาดทรายทองวิทยาคาร 2 3 2 7 7 6 0 0 13
22 บ้านน้ำงาว 2 3 1 6 7 5 2 0 14
23 บ้านพรหม 2 2 4 8 11 2 0 0 13
24 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 2 2 3 7 11 6 7 1 24
25 ทุ่งศรีทอง 2 2 0 4 8 5 1 1 14
26 บ้านปางเป๋ย 2 1 4 7 6 2 1 0 9
27 บ้านเชียงยืน 2 1 2 5 8 1 0 0 9
28 บ้านน้ำครกใหม่ 2 1 1 4 7 1 2 0 10
29 บ้านน้ำเกี๋ยน 2 1 0 3 3 3 2 0 8
30 บ้านเปา 2 0 4 6 7 5 2 0 14
31 จอมจันทร์วิทยาคาร 2 0 2 4 6 4 1 0 11
32 บ้านห้วยแฮ้ว 1 5 1 7 11 2 2 0 15
33 บ้านทุ่งน้อย 1 3 0 4 6 4 2 0 12
34 บ้านสันทะ 1 2 0 3 7 2 0 0 9
35 บ้านขึ่งงามมงคล 1 2 0 3 4 2 1 0 7
36 บ้านห้วยไฮ 1 2 0 3 4 1 3 0 8
37 น่านคริสเตียนศึกษา 1 1 1 3 4 3 0 0 7
38 บ้านสาลี่ 1 1 1 3 4 0 2 2 6
39 บ้านบ่อหอย 1 1 0 2 5 7 6 1 18
40 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1 1 0 2 4 1 1 0 6
41 ภูเค็งพัฒนา 1 1 0 2 3 3 1 0 7
42 บ้านปางช้าง 1 1 0 2 2 1 2 0 5
43 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 1 1 0 2 2 1 1 0 4
44 บ้านวังยาว 1 0 2 3 4 3 7 1 14
45 บ้านห้วยบง 1 0 2 3 4 1 0 0 5
46 บ้านนาไค้ 1 0 1 2 6 5 0 0 11
47 บ้านร่มเกล้า 1 0 1 2 3 2 2 0 7
48 นบ้านนายาง 1 0 1 2 2 4 1 0 7
49 พรรณทิพย์วิทยา 1 0 1 2 2 3 6 1 11
50 บ้านซาวหลวง 1 0 1 2 2 2 1 0 5
51 บ้านดอนไพรวัลย์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
52 บ้านเชตวัน 1 0 0 1 2 2 2 0 6
53 บ้านม่วงตึ๊ด 1 0 0 1 2 1 3 0 6
54 บ้านปางสา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
55 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1 0 0 1 1 2 1 1 4
56 บ้านนาผา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
57 บ้านสถาน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
58 บ้านปิงใน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
59 บ้านน้ำปาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านวัวแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านสาคร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 ราษฎร์รัฐพัฒนา 0 3 2 5 5 4 0 0 9
63 บ้านปิงหลวง 0 3 0 3 5 4 3 0 12
64 บ้านชมพู 0 3 0 3 5 0 1 0 6
65 ตาลชุมศึกษาลัย 0 2 2 4 5 3 0 0 8
66 บ้านหัวเมือง 0 2 1 3 5 2 4 1 11
67 บ้านน้ำตวง 0 2 1 3 2 8 1 1 11
68 บ้านธงหลวง 0 2 0 2 2 2 0 0 4
69 ริมฝั่งว้าวิทยา 0 2 0 2 2 1 0 1 3
70 บ้านคำเรือง 0 1 3 4 3 4 3 0 10
71 บ้านแม่ขะนิง 0 1 3 4 3 3 1 1 7
72 บ้านน้ำมวบ 0 1 2 3 4 5 2 0 11
73 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 0 1 2 3 4 2 2 1 8
74 บ้านสบยาง 0 1 2 3 2 1 0 0 3
75 บ้านผาตูบ 0 1 1 2 2 3 5 0 10
76 บ้านห้วยหลอด 0 1 1 2 2 1 0 0 3
77 อนุบาลอยู่วิทยา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
78 บ้านนาเคียน 0 1 1 2 1 2 0 0 3
79 ชุมชนบ้านนาทะนุง 0 1 0 1 3 2 1 0 6
80 ชุมชนบ้านใหม่ 0 1 0 1 2 3 1 0 6
81 บ้านท่ามงคล 0 1 0 1 2 3 0 0 5
82 บ้านพืชเจริญ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
83 บ้านน้ำแก่นกลาง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
84 บ้านก้อ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
85 บ้านห้วยมอญ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
86 บ้านต้าม 0 1 0 1 1 2 0 0 3
87 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 0 1 0 1 1 1 3 0 5
88 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
89 บ้านไพรอุดม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
90 บ้านฝั่งหมิ่น 0 1 0 1 1 1 0 1 2
91 บ้านนาก้า 0 1 0 1 1 0 2 0 3
92 บ้านป่าหุ่ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านส้าน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านน้ำเคิม 0 1 0 1 0 1 2 0 3
95 บ้านสันติภาพ 0 0 2 2 2 2 0 0 4
96 บ้านผาขวาง 0 0 1 1 4 4 2 0 10
97 บ้านนวราษฏร์ 0 0 1 1 3 2 0 1 5
98 บ้านเรือง 0 0 1 1 2 2 3 1 7
99 บ้านพื้ใต้ 0 0 1 1 2 1 2 0 5
100 บ้านโป่งคำ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
101 บ้านนาเหลืองไชยราม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
102 บ้านน้ำหิน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
103 บ้านนาคา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
104 บ้านน้ำพาง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
105 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 0 0 0 0 3 3 2 1 8
106 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 3 0 1 0 4
107 บ้านห้วยนาย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
108 บ้านหัวเวียงเหนือ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
109 บ้านใหม่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
110 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 0 0 0 0 2 1 2 1 5
111 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
112 บ้านหาดเค็ด 0 0 0 0 1 4 2 1 7
113 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 1 4 2 0 7
114 บ้านม่วงใหม่ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
115 ชุมชนบ้านหลวง 0 0 0 0 1 1 3 0 5
116 บ้านท่าลี่ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
117 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 0 0 0 1 1 2 0 4
118 บ้านน้ำแพะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านสาลีก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านไชยสถาน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
121 บ้านครกคำ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 บ้านน้ำอูน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
123 บ้านพี้เหนือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
124 บ้านกาใส 0 0 0 0 1 0 0 1 1
125 ห้วยละเบ้ายา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
126 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 ซินจง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 ดอนสะไมย์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านกิ่วน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 อนุบาลเมืองลี 0 0 0 0 0 4 0 1 4
131 พระคุณานุบาล 0 0 0 0 0 3 2 0 5
132 บ้านสะละภูเวียง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
133 บ้านสะเลียม 0 0 0 0 0 2 2 0 4
134 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
135 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
136 บ้านฮากฮาน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
137 บ้านห้วยจอย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
138 บ้านไหล่น่าน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
139 บ้านฝายแก้ว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
140 ม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
141 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 บ้านน้ำลี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
145 บ้านวังตาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านดอนเฟือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านนาสา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านผาสิงห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านห้วยปุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านเป้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านเมืองจัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านน้ำปูน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านป่าแดด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านวังหมอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านศรีนาชื่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านศรีนาป่าน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านศรีเกิด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 สายใยรักวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านห้วยเลา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 บ้านน้ำลัดสบแก่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 บ้านห้วยส้ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 บ้านหัวนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 128 117 109 354 499 309 187 39 995