หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชานุบาล 30 23 76.67% 5 16.67% 2 6.67% 0 0% 30
2 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 25 14 60.87% 3 13.04% 4 17.39% 2 8.7% 23
3 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 20 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
4 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 24 12 50% 10 41.67% 1 4.17% 1 4.17% 24
5 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 21 12 57.14% 7 33.33% 1 4.76% 1 4.76% 21
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 19 12 63.16% 6 31.58% 1 5.26% 0 0% 19
7 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 27 11 44% 6 24% 7 28% 1 4% 25
8 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 17 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
9 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
10 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 16 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
11 โรงเรียนบ้านพรหม 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
12 โรงเรียนบ้านตอง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
13 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 18 9 50% 5 27.78% 3 16.67% 1 5.56% 18
14 โรงเรียนบ้านสองแคว 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
15 โรงเรียนไตรธารวิทยา 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
16 โรงเรียนบ้านนา 23 8 38.1% 5 23.81% 5 23.81% 3 14.29% 21
17 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 17 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
18 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
19 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 13 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
20 โรงเรียนบ้านเปา 19 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
21 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
22 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 14 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนบ้านถืมตอง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านสันทะ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
27 โรงเรียนบ้านนาไค้ 12 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 13 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
29 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านฟ้า 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
31 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 12 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านบ่อหอย 19 5 26.32% 7 36.84% 6 31.58% 1 5.26% 19
34 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
35 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 12 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนบ้านปงสนุก 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านชมพู 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 12 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
41 โรงเรียนบ้านผาขวาง 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านวังยาว 15 4 26.67% 3 20% 7 46.67% 1 6.67% 15
43 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
47 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านห้วยบง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านสาลี่ 9 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
50 โรงเรียนบ้านคำเรือง 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
51 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
56 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านห้วยนาย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 12 2 16.67% 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
62 โรงเรียนนบ้านนายาง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
63 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 12 2 16.67% 3 25% 6 50% 1 8.33% 12
64 โรงเรียนบ้านผาตูบ 10 2 20% 3 30% 5 50% 0 0% 10
65 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านเรือง 9 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านเชตวัน 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านซาวหลวง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านธงหลวง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนบ้านปางช้าง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
82 โรงเรียนบ้านปางสา 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านสบยาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านก้อ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านต้าม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านนาผา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านนาเคียน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านสถาน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
100 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
103 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านน้ำหิน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านไพรอุดม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบ้านนาคา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านน้ำพาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านสาลีก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 7 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านนาก้า 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านครกคำ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านน้ำอูน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านปิงใน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านกาใส 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
119 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
120 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนซินจง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านวัวแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านสาคร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านส้าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนพระคุณานุบาล 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านสะเลียม 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
133 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านฮากฮาน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนบ้านห้วยจอย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
140 โรงเรียนม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านน้ำลี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านศาลา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
145 โรงเรียนบ้านวังตาว 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านป่าคา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านนาสา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านห้วยปุก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านเป้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านเมืองจัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านป่าแดด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านวังหมอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านศรีนาชื่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านศรีเกิด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
162 โรงเรียนสายใยรักวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านห้วยเลา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
164 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
165 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
166 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638, 0827655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]