หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ณ สนามแข่งขัน เวทีวิชาการ โรงเรียนราชานุบาล,บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ,นันทบุรีิวิทยา, และโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2558   2 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงยิม สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงยิม สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิม สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 1 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ป.5/1 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ป.5/2 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ป.5/3 1 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องศิลปะ 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องศิลปะ 1 ต.ค. 2558 13.00 น.
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง สีเขียว 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง สีเขียว 1 ต.ค. 2558 13.00 น.
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง ป.4/3 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง ป.4/3 1 ต.ค. 2558 13.00 น.
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง ป.4/4 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง ป.4/4 1 ต.ค. 2558 13.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารปทุมรักษ์ ห้องสารานุกรม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารปทุมรักษ์ ห้องสารานุกรม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล อาคารปทุมรักษ์ ห้องสารานุกรม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารปทุมรักษ์ ห้องสารานุกรม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
5 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล อาคารปทุมรักษ์ ห้องสารานุกรม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
6 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารปทุมรักษ์ ห้องสารานุกรม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
7 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารปทุมรักษ์ ห้องสารานุกรม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
8 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารปทุมรักษ์ ห้องสารานุกรม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
9 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 (ส่วนที่ 2) พญาวัด 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
10 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 (ส่วนที่ 2) พญาวัด 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
11 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 (ส่วนที่ 2) พญาวัด 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
12 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 (ส่วนที่ 2) พญาวัด 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
13 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
14 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 (ส่วนที่ 2) พญาวัด 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
15 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
16 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 (ส่วนที่ 2) พญาวัด 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
17 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
18 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
19 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 (ส่วนที่ 2) พญาวัด 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
20 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
21 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 (ส่วนที่ 2) พญาวัด 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
22 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
23 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
24 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 (ส่วนที่ 2) พญาวัด 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด
25 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 1 ต.ค. 2558 หลังจากพิธีเปิด

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 (ส่วนที่ 2) พญาวัด 1 ต.ค. 2558 09.30 ตอนพิธีเปิด

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน โรงยิม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารมหามงคล ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3/1 - ป.3/3 1 ต.ค. 2558 09.00 น.-15.00 น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล อาคารมหามงคล ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3/4 -ป.3/5 1 ต.ค. 2558 09.00 น.-15.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง สมุดเสียง 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1,2 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องประชุมจิตพัฒนา 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องสมุดอนุสรณ์ อาคาร ICT ชั้น 1 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สมุดอนุสรณ์ อาคาร ICT ชั้น ชั้น 1 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องประชุม ICT อาคาร ICT ชั้น 2 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องประชุม ICT อาคาร ICT ชั้น 2 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เกื้อกูลมิตร ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เกื้อกูลมิตร ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคาร ICT ชั้น 2 ชั้น 2 ห้อง E-Classroom 1 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ใต้ถุนอาคารใหม่ 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ใต้ถุนอาคารใหม่ 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) หอประชุมจิตพัฒนา 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) หอประชุมจิตพัฒนา 1 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) โรงเก็บรถ 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ใต้ถุนอาคารเทพรัตน์ 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ใต้ถุนอาคารเทพรัตน์ 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) เต้นท์ 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) อาคารวิทย์ 1 ชั้นที่ 2 ห้อง ห้อง 221, ห้อง 222 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้องสมุด 1 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนราชานุบาล อาคารศรีราชา (ปฐมวัย) ชั้น ล่าง 1 ต.ค. 2558 09.00น.
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนราชานุบาล อาคารปฐมวัย ชั้น 2 1 ต.ค. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638, 0827655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]