หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ณ สนามแข่งขัน เวทีวิชาการ โรงเรียนราชานุบาล,บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ,นันทบุรีิวิทยา, และโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) โรงเก็บรถ 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้นำชุดสายไฟ /และปลั๊กไฟขนาดใหญ่มาด้วย
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) โรงเก็บรถ 2 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้นำชุดสายไฟ /และปลั๊กไฟขนาดใหญ่มาด้วย
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ใต้ถุนอาคารเทพรัตน์ 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ใต้ถุนอาคารเทพรัตน์ 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ใต้ถุนอาคารเทพรัตน์ 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ใต้ถุนอาคารเทพรัตน์ 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) เต้นท์ 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) อาคารวิทย์ 1 ชั้นที่ 2 ห้อง ห้อง 221, ห้อง 222 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) เต้นท์ 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) อาคารวิทย์ 1 , วิทย์ 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 221, ห้อง 222 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) โรงอาหาร 2 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้นำชุดสายไฟ /และปลั๊กไฟขนาดใหญ่มาด้วย
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้นำชุดสายไฟ /และปลั๊กไฟขนาดใหญ่มาด้วย
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้นำชุดสายไฟ /และปลั๊กไฟขนาดใหญ่มาด้วย
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) โรงอาหาร 2 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้โรงเรียนน้ำปลั๊กไฟ ขนาดใหญ่มาด้วย
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้นำชุดสายไฟ /และปลั๊กไฟขนาดใหญ่มาด้วย
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) โรงอาหาร 2 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้นำชุดสายไฟ /และปลั๊กไฟขนาดใหญ่มาด้วย
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้องสมุด 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้องสมุด 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638, 0827655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]