หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ณ สนามแข่งขัน เวทีวิชาการ โรงเรียนราชานุบาล,บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ,นันทบุรีิวิทยา, และโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน โรงยิม 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 1 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารมหามงคล ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3/1 - ป.3/3 1 ต.ค. 2558 09.00 น.-15.00 น. ลำดับที่ 1-6 ห้องป.3/1, ลำดับที่ 7-12 ห้อง ป.3/2, ลำดับที่ 13 - 18 ห้อง ป.3/3
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล อาคารมหามงคล ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3/4 -ป.3/5 1 ต.ค. 2558 09.00 น.-15.00 น. โรงเรียนลำดับที่ 1 - 5 ห้อง ป.3/4 , โรงเรียนลำดับที่ 6 - 9 ห้องป.3/5


ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638, 0827655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]