เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุญเลอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านช่างหม้อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -
5 อนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ออก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านป่าหมาก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 6
7 บ้านคะปวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -
8 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลอเซโล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.32 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอุมดาใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคะปวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.32 ทอง 4
5 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.32 ทอง 5
6 บ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.31 ทอง 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.99 ทอง 7
8 บ้านป่าหมาก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.92 ทอง 8
9 บ้านห้วยเดื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.66 เงิน 9
10 บ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.32 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 11
12 บ้านดูลาเปอร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -
13 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -
14 อนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.99 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.31 ทอง 4
5 บ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.30 ทอง 5
6 บ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.98 ทอง 6
7 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.97 ทอง 7
8 บ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.97 ทอง 8
9 บ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.32 ทอง 9
10 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.98 ทอง 10
11 บ้านส้มป่อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.98 ทอง 11
12 บ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.64 เงิน 12
13 บ้านห้วยห้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -
14 บ้านอุมดาเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -
3 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน ชนะเลิศ
2 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ออก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่นาจาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -
3 อนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ต้อบใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -
8 อนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านหัวลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68.71 ทองแดง 5
6 บ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68.70 ทองแดง 6
7 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65.70 ทองแดง 7
8 บ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.90 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.90 ทอง 5
6 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.30 ทอง 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.20 ทอง 7
8 ชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.30 เงิน 8
9 บ้านห้วยเดื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.60 เงิน 9
10 บ้านหัวลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.20 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 98.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 98.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 95 ทอง 4
5 บ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.06 ทอง 5
6 บ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.97 เงิน 6
7 บ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 7
8 ชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66.78 ทองแดง 8
9 บ้านห้วยห้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 9
10 บ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -
11 บ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.16 ทอง 4
5 บ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.09 ทอง 5
6 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.01 ทอง 6
7 บ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.95 ทอง 7
8 บ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.57 ทอง 8
9 บ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -
10 บ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.98 ทอง ชนะเลิศ
2 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.65 ทอง 4
5 บ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.99 เงิน 5
6 บ้านแม่ต้อบใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.99 เงิน 6
7 บ้านแม่อุมป๊อก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.99 เงิน 6
8 บ้านแม่คะตวน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.98 เงิน 8
9 บ้านผาแดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.65 เงิน 9
10 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.98 เงิน 10
11 บ้านแม่สะแมง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69.98 ทองแดง 11
12 บ้านแม่แพน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68.32 ทองแดง 12
13 อนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.98 ทองแดง 13
14 บ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.97 ทองแดง 14
15 บ้านกะริคี สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งแพม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.31 ทอง 4
5 ชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.32 ทอง 5
6 บ้านแม่ต้อบใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.50 ทอง 6
7 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.65 ทอง 7
8 อนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.64 ทอง 8
9 บ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.31 ทอง 9
10 บ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.32 ทอง 10
11 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.64 เงิน 11
12 บ้านต้นงิ้ว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.65 เงิน 12
13 บ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.31 เงิน 13
14 บ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.98 เงิน 14
15 บ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.65 เงิน 15
16 บ้านแม่สะลาบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.65 เงิน 16
17 บ้านแม่ละ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.98 เงิน 17
18 บ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72.30 เงิน 18
19 บ้านดอยเลี่ยม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.31 เงิน 19
20 บ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.64 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ออกเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.96 ทอง 4
5 บ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.64 เงิน 5
6 บ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.65 เงิน 6
7 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.65 เงิน 7
8 บ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.97 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ต้อบใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.64 เงิน 4
5 บ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.64 เงิน 5
6 บ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.97 เงิน 6
7 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.65 เงิน 7
8 บ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.65 เงิน 8
9 บ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.98 เงิน 9
10 บ้านแม่ละ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.32 เงิน 10
11 บ้านแม่เงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69.99 ทองแดง 11
12 บ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65.31 ทองแดง 12
13 บ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64.32 ทองแดง 13
14 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61.64 ทองแดง 14
15 บ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -
16 บ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.50 ทอง 4
5 บ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.50 ทอง 5
6 บ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 6
7 อนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.50 ทอง 7
8 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 8
9 บ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 8
10 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 8
11 บ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 11
12 บ้านเสาหิน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 11
13 บ้านแม่หาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 11
14 บ้านสันติสุข สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 14
15 บ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 14
16 บ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 16
17 บ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 16
18 บ้านแม่โถใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.50 ทอง 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดูลาเปอร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.60 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน