สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 8 3 1 12 15 1 3 1 19
2 อนุบาลธารทิพย์ 8 2 0 10 10 1 0 0 11
3 บ้านห้วยสิงห์ 6 6 3 15 20 7 1 0 28
4 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 6 2 1 9 12 2 0 0 14
5 บ้านโพซอ 4 3 4 11 18 11 1 0 30
6 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 4 2 0 6 6 0 1 0 7
7 ชุมชนแม่ลาศึกษา 4 1 0 5 11 5 4 0 20
8 บ้านแม่ขีด 3 6 1 10 17 4 5 0 26
9 บ้านแม่สวด 3 2 1 6 19 6 2 2 27
10 บ้านนาดอย 3 1 4 8 10 2 0 0 12
11 บ้านไร่วิทยา 3 1 2 6 9 0 0 1 9
12 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 3 1 0 4 9 1 0 0 10
13 บ้านท่าตาฝั่ง 3 0 1 4 6 3 1 0 10
14 บ้านแม่ต้อบใต้ 3 0 1 4 4 3 0 1 7
15 บ้านแม่กองคา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
16 บ้านซิวาเดอ 2 3 3 8 18 1 2 1 21
17 บ้านห้วยแห้ง 2 3 1 6 8 0 0 0 8
18 บ้านห้วยทราย 2 3 0 5 4 2 0 0 6
19 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 2 2 0 4 7 0 4 1 11
20 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 2 2 0 4 6 3 2 0 11
21 บ้านแม่กองแป 2 2 0 4 4 1 0 1 5
22 บ้านสบเมย 2 1 0 3 4 1 0 0 5
23 บ้านเลโคะ 2 0 2 4 9 6 0 0 15
24 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 2 0 2 4 4 2 0 0 6
25 บ้านจอซิเดอเหนือ 2 0 1 3 3 1 2 0 6
26 ดอนชัยวิทยา 2 0 0 2 6 7 3 1 16
27 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 2 0 3 6 2 1 0 9
28 บ้านห้วยเดื่อ 1 1 2 4 7 1 1 0 9
29 บ้านแม่โถ 1 1 0 2 12 6 2 0 20
30 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) 1 1 0 2 7 2 0 0 9
31 บ้านแม่เงา 1 1 0 2 2 3 3 0 8
32 บ้านห้วยวอก 1 1 0 2 2 2 3 0 7
33 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1 1 0 2 2 2 1 1 5
34 บ้านสาม 1 0 2 3 6 2 1 0 9
35 บ้านแม่ออกเหนือ 1 0 2 3 5 1 1 0 7
36 สังวาลย์วิทยา 1 0 1 2 4 2 0 1 6
37 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1 0 1 2 3 4 1 1 8
38 บ้านแม่เตี๋ย 1 0 0 1 2 3 1 0 6
39 ราชประชานุเคราะห์ 21 1 0 0 1 2 2 1 0 5
40 บ้านแม่ลามา 1 0 0 1 2 0 2 0 4
41 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 1 1 3 0 0 4
42 บ้านแม่สะลาบ 1 0 0 1 1 2 4 0 7
43 บ้านป่าหมาก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านแม่ทะลุ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านอมพาย 0 3 1 4 5 1 1 1 7
46 บ้านห้วยห้า 0 2 1 3 7 1 4 0 12
47 อนุบาลแม่ลาน้อย 0 2 1 3 5 2 2 0 9
48 บ้านห้วยโผ 0 2 1 3 3 0 0 0 3
49 บ้านแม่ปาง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
50 บ้านกอมูเดอ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
51 บ้านบุญเลอ 0 1 2 3 3 1 0 0 4
52 ไท่จง 0 1 2 3 3 0 0 0 3
53 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 0 1 1 2 3 7 2 0 12
54 บ้านแม่หลุย 0 1 0 1 3 1 4 0 8
55 บ้านอุมดาเหนือ 0 1 0 1 3 1 2 0 6
56 บ้านกองก๋อย 0 1 0 1 2 6 4 1 12
57 บ้านขุนแม่ลา 0 1 0 1 1 5 2 2 8
58 บ้านแม่นาจาง 0 1 0 1 1 5 1 0 7
59 บ้านดูลาเปอร 0 1 0 1 1 2 1 0 4
60 บ้านช่างหม้อ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
61 บ้านป่าโปง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
62 บ้านแม่นาจางเหนือ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
63 บ้านทุ่งแพม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านห้วยกระต่าย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านแม่อุมพาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านคะปวง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
67 ชุมชนบ้านผาผ่า 0 0 4 4 4 2 0 0 6
68 บ้านแพะพิทยา 0 0 2 2 8 3 2 0 13
69 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 0 0 2 2 4 9 3 0 16
70 บ้านห้วยกุ้ง 0 0 2 2 3 7 0 0 10
71 บ้านท่าสองแคว 0 0 1 1 4 2 0 0 6
72 บ้านผาเยอ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
73 บ้านห้วยปลากั้ง 0 0 1 1 2 4 2 0 8
74 บ้านแม่แลบ 0 0 1 1 2 4 0 0 6
75 บ้านแม่ต้อบเหนือ 0 0 1 1 1 2 2 0 5
76 บ้านกลอเซโล 0 0 1 1 1 2 1 0 4
77 บ้านต้นงิ้ว 0 0 1 1 1 2 0 0 3
78 ล่องแพวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
79 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
80 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 1 1 1 0 1 0 2
81 บ้านดอยงาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 บ้านแม่ฮุ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านแม่หาด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
85 บ้านแม่จ๊าง 0 0 0 0 5 3 2 0 10
86 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
87 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 2 5 2 0 9
88 บ้านท่าผาปุ้ม 0 0 0 0 2 4 1 0 7
89 บ้านห้วยปางผาง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
90 บ้านละอูบ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
91 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
92 บ้านกองแปใต้ 0 0 0 0 1 5 3 1 9
93 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 0 0 0 0 1 3 2 2 6
94 บ้านผาแดงหลวง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
95 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
96 บ้านแม่แพ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
97 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 0 0 0 1 1 4 0 6
98 บ้านหัวลา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
99 บ้านห้วยมะกอก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
100 บ้านแม่จอ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
101 บ้านแม่ลาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
102 บ้านแม่แพน้อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
103 บ้านกอกหลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 บ้านแม่สะเรียง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 บ้านแม่อุมลอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 บ้านดงใหม่ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
107 บ้านแม่สามแลบ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
108 บ้านแม่ลาผาไหว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
109 บ้านเสาหิน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
110 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านแม่หาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านแม่โถใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 ลุ่มน้ำวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านแม่ละ 0 0 0 0 0 4 0 1 4
116 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
117 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
118 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 0 0 0 0 0 2 2 0 4
119 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
120 บ้านทะโลงเหนือ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
121 บ้านแม่สุ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
122 บ้านแม่ตอละ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
123 บ้านอุมดาใต้ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
124 บ้านดงกู่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
125 บ้านแม่และ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
126 บ้านดอยเลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านทิยาเพอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านพะมอลอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านศรีมูลเมือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านหัวแม่โถ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านห้วยไม้ซาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 รัตนประทีปวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 อนุบาลกฤษณพรรณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านป่าแก่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
138 บ้านเวฬุวัน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
139 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 บ้านสุดห้วยนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านห้วยไก่ป่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านแม่สะแมง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 บ้านกะริคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 บ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 บ้านแม่เกาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 104 83 69 256 438 258 134 28 830