หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านแม่สวด 35 24 68.57% 6 17.14% 3 8.57% 2 5.71% 35
2 โรงเรียนบ้านโพซอ 33 20 62.5% 11 34.38% 1 3.13% 0 0% 32
3 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 31 20 71.43% 7 25% 1 3.57% 0 0% 28
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 30 18 66.67% 2 7.41% 6 22.22% 1 3.7% 27
5 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 22 18 81.82% 1 4.55% 2 9.09% 1 4.55% 22
6 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 28 17 62.96% 5 18.52% 5 18.52% 0 0% 27
7 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 24 14 58.33% 6 25% 4 16.67% 0 0% 24
8 โรงเรียนบ้านแม่โถ 21 12 60% 6 30% 2 10% 0 0% 20
9 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 20 10 58.82% 6 35.29% 1 5.88% 0 0% 17
11 โรงเรียนบ้านนาดอย 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
12 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
13 โรงเรียนบ้านเลโคะ 18 9 60% 6 40% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 14 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
15 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
16 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 21 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
17 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 15 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
18 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 14 8 61.54% 0 0% 4 30.77% 1 7.69% 13
19 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
20 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
21 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง) 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 13 7 58.33% 1 8.33% 4 33.33% 0 0% 12
23 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 24 6 28.57% 11 52.38% 4 19.05% 0 0% 21
24 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 18 6 35.29% 7 41.18% 3 17.65% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 14 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
27 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
28 โรงเรียนบ้านสาม 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
30 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
31 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
32 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 13 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านอมพาย 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
34 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 14 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
43 โรงเรียนบ้านสบเมย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 19 3 17.65% 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 17
45 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 15 3 25% 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 10 3 30% 7 70% 0 0% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านหัวลา 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
48 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 8 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านละอูบ 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านผาเยอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนไท่จง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 9 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 11 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
64 โรงเรียนบ้านแม่เงา 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านแม่ออก 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 10 1 10% 5 50% 3 30% 1 10% 10
75 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 10 1 10% 5 50% 2 20% 2 20% 10
76 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 8 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านแม่แพ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 7 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 7 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 7 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านป่าโปง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านแม่จอ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนล่องแพวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนบ้านคะปวง 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านเสาหิน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
104 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านแม่หาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านแม่ละ 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
119 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านแม่สุ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านดงกู่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านแม่และ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
140 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
141 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
147 โรงเรียนบ้านกะริคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
148 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
149 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
150 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า เจ้าหน้าที่ ICT ติดต่อเบอร์ 0828949529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]