หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 Zone A อาคารไม้หน้าเสาธง ชั้น 2 ห้อง ประชุมสาระวิน 29 ต.ค. 2558 9.00 -12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 Zone A อาคารไม้หน้าเสาธง ชั้น 2 ห้อง ประชุมสาระวิน 29 ต.ค. 2558 13.00-16.30
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร Zone F ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 29 ต.ค. 2558 9.00 -12.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร Zone F ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 29 ต.ค. 2558 13.00-16.30
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร Zone F ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 30 ต.ค. 2558 9.00 -12.00
-


นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า เจ้าหน้าที่ ICT ติดต่อเบอร์ 0828949529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]