หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 Zone A อาคารไม้หน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ ICT 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร Zone F อาคารหน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ต.ค. 2558 09.00-11.00 โปรดนำแผ่นโปรแกรมที่จะใช้แข่งขัน และอุปกรณ์เสริมมาเอง (ถ้าหากต้ดงการใช้) เช่น หูฟ้งและไมโครไฟน
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เต็นท์ Zone D 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00 โปรดนำแผ่นโปรแกรมที่จะใช้แข่งขัน และอุปกรณ์เสริมมาเอง (ถ้าหากต้ดงการใช้) เช่น หูฟ้งและไมโครไฟน
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 Zone A อาคารไม้หน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ ICT 30 ต.ค. 2558 09.00-14.00 โปรดนำแผ่นโปรแกรมที่จะใช้แข่งขัน และอุปกรณ์เสริมมาเอง (ถ้าหากต้ดงการใช้) เช่น หูฟ้งและไมโครไฟน
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 Zone A อาคารไม้หน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ ICT 30 ต.ค. 2558 13.30-16.30 โปรดนำแผ่นโปรแกรมที่จะใช้แข่งขัน และอุปกรณ์เสริมมาเอง (ถ้าหากต้ดงการใช้) เช่น หูฟ้งและไมโครไฟน
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 Zone A อาคารไม้หน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ ICT 29 ต.ค. 2558 09.00-14.00 โปรดนำแผ่นโปรแกรมที่จะใช้แข่งขัน และอุปกรณ์เสริมมาเอง (ถ้าหากต้ดงการใช้) เช่น หูฟ้งและไมโครไฟน
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 Zone A อาคารไม้หน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ ICT 29 ต.ค. 2558 09.00-14.00 โปรดนำแผ่นโปรแกรมที่จะใช้แข่งขัน และอุปกรณ์เสริมมาเอง (ถ้าหากต้ดงการใช้) เช่น หูฟ้งและไมโครไฟน
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร Zone F อาคารหน้าเสาธง ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00 โปรดนำแผ่นโปรแกรมที่จะใช้แข่งขัน และอุปกรณ์เสริมมาเอง (ถ้าหากต้ดงการใช้) เช่น หูฟ้งและไมโครไฟน
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร Zone F อาคารหน้าเสาธง ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ต.ค. 2558 13.30-16.30 โปรดนำแผ่นโปรแกรมที่จะใช้แข่งขัน และอุปกรณ์เสริมมาเอง (ถ้าหากต้ดงการใช้) เช่น หูฟ้งและไมโครไฟน
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร Zone F อาคารหน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ต.ค. 2558 13.30-16.30 โปรดนำแผ่นโปรแกรมที่จะใช้แข่งขัน และอุปกรณ์เสริมมาเอง (ถ้าหากต้ดงการใช้) เช่น หูฟ้งและไมโครไฟน
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 Zone A อาคารไม้หน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ ICT 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00 โปรดนำแผ่นโปรแกรมที่จะใช้แข่งขัน และอุปกรณ์เสริมมาเอง (ถ้าหากต้ดงการใช้) เช่น หูฟ้งและไมโครไฟน
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 Zone A อาคารไม้หน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ ICT 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00 โปรดนำแผ่นโปรแกรมที่จะใช้แข่งขัน และอุปกรณ์เสริมมาเอง (ถ้าหากต้ดงการใช้) เช่น หูฟ้งและไมโครไฟน


นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า เจ้าหน้าที่ ICT ติดต่อเบอร์ 0828949529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]