สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 72.33 เงิน 7 1. เด็กชายศุภกฤต  รัตนประสิทธิ์พัฒน์
 
1. นางสาววจี  แสงทอง
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75.32 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงยุพาพร  พนิกานันท์
3. เด็กชายรัฐภาคย์  สุทันทร
 
1. นางสมจิตต์  มนตรี
2. นางอำภา  มะโนธรรม