สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสบแพม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา   ปันใจ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชโย
3. เด็กหญิงอภิญญา   ประดับใจ
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ศีติสาร
2. นายสุภักดิ์  พุทธิ