สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุ๊กป่าก้อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75.67 เงิน 7 1. เด็กชายจ่าบ่า  ราหมี
2. เด็กหญิงนิลยา  มีภู่พร้อม
3. เด็กหญิงพนิดา   สิริกรมงคล
 
1. นางสาวจันทร์ดี  ลำแพน
2. นายพงษ์  พิทักษ์คีรีภูมิ